BIČIULIS

<Gipoldas KARKLELIS>

Kelmės rajono savivaldybės tarybos Valstiečių ir žaliųjų frakcijos seniūnas

Jau nieko nestebina, kai tarybos posėdžio ar kokio kito pasitarimo metu savivaldybės tarybos nariai rūpinasi savo arba savo artimųjų klausimais. Štai viena tarybos narė aktyviai agituoja, kad jos darbovietėje būtų padidinta etatų. Nesvarbu, kad įstaiga įbridusi į skolas, kad to etato purtosi ir kolektyvas, ir vietos bendruomenė. Esu tarybos narė ir darau, ką noriu. Jos kolega, tos pačios valdančiosios daugumos atstovas, svarstant biudžeto projektą, domisi tik savo įstaigos darbo užmokesčio fondu. Kiti klausimai lyg ir antraeiliai. Rajono taryboje tapo normalu spręsti asmeninius ir partinius reikalus. Tyli rajono meras, tyli rajono tarybos Etikos komisija, kurios pagrindinis uždavinys – neleisti vietos politikams pažeidinėti etikos normų bei taisyklių. Visiškai užmiršome, kad yra toks Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Pamiršome, kad jo privalu laikytis visiems tarybos nariams, valstybės tarnautojams, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams.

Valdančiajai daugumai patogiau „neprisiminti“ šio įstatymo reikalavimų. Juk politikas turėtų nusišalinti nuo visų klausimų, kurie susiję su juo pačiu, jo sutuoktiniu, sugyventiniu, partneriu, tėvais, vaikais, broliais, seserimis, jų sutuoktiniais ir t.t. Kaip tai įgyvendinti rajone, kur vos ne kiekvienas politikas stengiasi įdarbinti kuo daugiau artimųjų biudžetinėse įstaigose, kai savivaldybė ir jai pavaldžios įstaigos tapo partiniais ir šeimyniniais UAB-ais? Pačiupęs biudžeto projektą, dažnas politikas pirmiausia žiūri, kiek lėšų gaus jo žmonos įstaiga, ar nebus nuskriausti bendrapartiečiai. O kitiems – kas liks! Ir ypač supyksta, kai jiems primenama nepainioti viešųjų ir privačių interesų.

Teko girdėti, kad dabartinėje Kelmės rajono savivaldybės taryboje jau nebeįmanoma išvengti interesų konflikto. Iš savivaldybės biudžeto maitinasi tiek daug politikams artimų žmonių, kad balsuojant dažnu klausimu nebeužteks kvorumo. O tai jau partijų vadų galvos skausmas. Šeimyninės rangos problemą sukūrė patys. Normalioje demokratinėje valstybėje kiekvienas asmuo, eidamas į politiką, pagalvoja, ar pavyks išvengti interesų konflikto, ar nepakenks artimųjų verslui ir karjerai. Politikai yra akylai stebimi ir bet koks viešųjų ir privačių interesų supainiojimas pabaigia politinę karjerą. Gal ir mūsų rajono partijų vadams atėjo laikas pagalvoti, ar gerai, sakykim, kai vyras yra tarybos narys, o žmona – savivaldybės biudžetinės įstaigos direktorė ar administracijos skyriaus vedėja? Ir kaip tokiu atveju nesusipainioti interesuose?

Valstiečių ir žaliųjų frakcija raštu kreipėsi į rajono merą Vaclovą Andrulį, Etikos ir Korupcijos prevencijos komisijas. Pasiūlėme išnagrinėti, kaip rajono savivaldybėje laikomasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų, paruošti reikiamas rekomendacijas tarybos nariams. Paprašėme merą užtikrinti, kad viešieji ir privatūs interesai nebūtų painiojami svarstant šių metų biudžeto projektą ir kitus svarbius klausimus.

Mūsų noras labai paprastas – priversti tarybos narius laikytis teisės aktų reikalavimų ir vengti interesų konflikto. Nieko daugiau nereikalaujame. Griežtai kontroliuosime, kad tarybos nariams, vykdant jiems patikėtas pareigas, rūpėtų tik viešieji, o ne privatūs šeimyniniai interesai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA