BIČIULIS

<Egidijus ŪKSAS
Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys>

Šiemet paaiškėjo, kad jau nuo 2007 metų Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centro pastatas kenčia dėl netinkamai uždengto stogo. Stogo dengimo darbai kainavo 1,030 mln. litų, per pastato eksploatacijos laikotarpį buvo nustatyta daug stogo dangos defektų. Kurį laiką savivaldybės administracija stengėsi problemas spręsti tylomis, bet 2012 m. gruodžio 25-26 d. polaidžio vandeniui apliejus pastato vidų, administracija pagaliau kreipėsi į Kultūros paveldo departamentą ir į užsakovą valstybinę įmonę „Lietuvos paminklai“ su prašymu sudaryti komisiją, kuri nustatytų defektų priežastis ir priimtų sprendimus dėl jų šalinimo.

Šiemet įvyko keli komisijos posėdžiai. 2013 m. kovo 27 d. įvykusiame komisijos posėdyje, buvo nuspręsta užsakovui VĮ „Lietuvos paminklai“ pavesti kreiptis į darbus atlikusią UAB „Konsolė“, kad pateiktų dokumentus dėl atliktų darbų kokybės, Kražių kultūros centrui laikinai pašalinti stogo dangos pažeidimus, o Kelmės rajono savivaldybės administracijai – „spręsti galimybę atlikti pastato stogo remonto darbus“. Komisijos pateiktos išvados Kultūros paveldo departamento netenkino, todėl buvo pareikalauta nurodyti, iki kada bus pašalinti defektai ir atlikti remonto darbai. Birželio 6 d. komisijos posėdyje buvo iškeltas klausimas, ar tinkamai sudėtos stogo čerpės, ir kodėl pakeista projekte numatyta stogo danga. Savivaldybės administracija, susipažinusi su komisijos išvadomis, birželio 18 d. rašte Kultūros paveldo departamentui pareiškė, „kad komisija nepakankamai gerai įsigilino į susidariusią situaciją ir neatsakė į kai kuriuos esminius klausimus“. Negana to, administracijos direktorė I.Sirusienė pareiškė, kad „stogo danga buvo netinkamai suprojektuota arba blogai įrengta, todėl savivaldybės administracija negali prisiimti visos atsakomybės dėl atsiradusių stogo defektų ir finansuoti jo remonto išlaidų“.

Kituose komisijos posėdžiuose buvo konstatuota, kad projekte rekomenduotos naudoti Vokietijoje gamintas keramines čerpes darbų metu buvo pakeistos į gamintas Estijoje. Negana to, netinkamai atlikti skardinimo darbai bei pritvirtintos čerpės. Komisija pavedė kreiptis užsakovą „Lietuvos paminklai“ su pretenzija į čerpių gamintojus dėl rekomendacijų, kaip tinkamai sutvarkyti stogo dangą. Spalio 1 d. įvykusiame komisijos posėdyje buvo suabejota čerpes gaminusios įmonės pateiktais čerpių tvirtinimo sprendiniais, kuriuos atliko rangovas UAB „Konsolė“. Buvo nuspręsta pavesti VĮ „Lietuvos paminklai“ kreiptis su pretenzija į čerpių gamintoją. „Lietuvos paminklai“ spalio 7 d. kreipėsi su pretenzija į AB „Wienerberger“, prašydami „imtis priemonių Komisijos sprendimams įgyvendinti, kurios užtikrintų Kražių kolegijos stogo dangos sandarumą“.

Diskusija dėl Kražių kolegijos stogo remonto iškilo svarstant 2014-2020 metų savivaldybės strateginį planą, kuris valdančiųjų balsais buvo patvirtintas paskutiniame rajono tarybos posėdyje. Klausimą, kodėl į šį planą buvo įtrauktas kolegijos stogo remontas, ir numatyta suma – 1 mln. litų, Biudžeto ir investicijų komiteto posėdyje iškėlė tarybos narys St. Lekšas. Niekas negalėjo suprantamai paaiškinti, kodėl, iki galo neišsiaiškinus, kas yra atsakingas už padarytą broką, buvo nuspręsta įtraukti stogo remonto darbus į strateginį planą. Paaiškėjo, kad atliktų darbų garantinis terminas jau pasibaigęs, čerpių gamintojas lyg ir bankrutavęs. Taip savivaldybė lyg ir prisiėmė įsipareigojimą iš naujo uždengti stogą savivaldybės biudžeto lėšomis, nors savivaldybės administracija neseniai prieštaravo tokiam sumanymui.

Stebina tai, kad tyrimo komisiją Kražių kolegijos stogo dangos defektams nustatyti sudarė kolegijos atstatymo darbų užsakovas valstybinė įmonė „Lietuvos paminklai“. Komisijos pirmininku buvo paskirtas minėtos įmonės direktoriaus pavaduotojas J. Kavaliauskas. Savivaldybės administracija į komisiją delegavo Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėją A. Kazlauską, kuris buvo kolegijos atstatymo projekto vadovas. Negana to, vienam komisijos posėdžiui pirmininkavo meras socialdemokratas V. Andrulis, kuris kolegijos atstatymo darbų metu ėjo Kražių seniūno pareigas. Gal tokiu būdu valdantieji bando gelbėti veikėjus, kurie gaudė naudą iš kolegijos stogo, o padarytą žalą turės padengti rajono mokesčių mokėtojai?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA