BIČIULIS

<Alvydas GEŠTAUTAS>

Jau rašėme, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad mūsų rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė pažeidė Viešų ir privačių interesų valstybinėje tarnyboje derinimo įstatymą, nes tarnybiniu automobiliu kai kada grįždavo į namus Tytuvėnuose. „Bičiuliui“ I. Sirusienė teigė, kad ji turi tokią teisę, nes yra Ekstremalių situacijų komisijos pirmininkė. Į klausimą, ar direktorė gali pati pasirašyti su automobiliu laikymu susijusį įsakymą, atsakė, kad taip yra nurodyta savivaldybės dokumentuose. Paisydami mūsų laikraščio interneto svetainės lankytojų pageidavimo, savo skaitytojus informavome, kad I. Sirusienė apskundė VTEK sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT).

I. Sirusienė atostogavo, tad pateikėme mero Vaclovo Andrulio komentarą, kuriame rajono vadovas teigė, kad teismas patenkino dalį I. Sirusienės skundo.

Administracijos direktorė I. Sirusienė, grįžusi iš atostogų, „Bičiulio“ žurnalistui parodė šios bylinėjimosi istorijos dokumentus. VTEK nurodė, kad rajono savivaldybės administracijos vadovė Irena Sirusienė priėmė sprendimą jai priskirtą tarnybinį automobilį laikyti prie savo namų, jį naudoja ir ne tarnybos reikmėms.

Savo ruožtu I. Sirusienė paaiškino VTEK, kad jos darbas yra nenormuotas ir savaitgaliais reikia susitikti su verslininkais, dalyvauti renginiuose ir t.t. Tačiau VTEK su direktorės paaiškinimais nesutiko ir pateikė tokią nuomonę: „… Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė 2012 m. liepos 11 d. išleido įsakymą, kuriuo jai priskirtą tarnybinį automobilį (valstybinis numeris DOV 115) nurodyta laikyti I. Sirusienės gyvenamosios vietos adresu Tytuvėnų mieste.

Nuo 2012 m. liepos tarnybiniu automobiliu (valstybinis numeris DOV 115) pradėta važinėti maršrutu Tytuvėnai-Kelmė-Tytuvėnai. Tai pagrindžia šio automobilio kelionės lapai.

Per 2012 m. II pusmetį fiksuojami 32 tokie atvejai, kitaip tariant, nuvažiuota apie 1280 km (maršrutą Tytuvėnai-Kelmė-Tytuvėnai sudaro 40 km).

Visus minėtus kelionės lapus pildė ir pasirašė I. Sirusienė…“

VTEK konstatavo: „I. Sirusienės teiginiai apie nenormuotą darbo dieną, viršvalandžius ir darninius susitikimus netoli jos gyvenamosios vietos vertintini kritiškai. Komisijai nebuvo pateikta jokių tarnybinį būtinumą galinčių įrodyti duomenų.

Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininko pareigos šiuo konkrečiu atveju taip pat nepagrindžia būtinybės tarnybinį automobilį laikyti prie namų ir juo važinėti į darbą ir atgal. Visų ankstesnių Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių tarnybiniai automobiliai buvo saugomi tik šios savivaldybės garaže. Darytina išvada, kad tapusi savivaldybės administracijos vadove I. Sirusienė, naudodamasi tarnybinėmis galiomis susikūrė išskirtines sąlygas tarnybinį transportą naudoti ir ne tarnybos reikmėms, tokiu būdu leisdama sau savivaldybės biudžeto sąskaita sutaupyti asmeninių lėšų, kurias ji išleistų kelionėms į darbą ir iš jo“.

VTEK nusprendė: „1. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė, savo įsakymu nustačiusi jai priskirto tarnybinio automobilio saugojimo vietą prie savo namų bei vykdama juo į darbą ir atgal, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. 3 straipsnio 1 dalies 2,3 ir 6 punktų nuostatas.

2. Kelmės rajono savivaldybės merui siūlyti:

2.1. imtis priemonių, kad Irenos Sirusienės 2012 m. liepos 11 d. išleistas įsakymas Nr. A-658, kaip prieštaraujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, būtų nedelsiant panaikintas. Užtikrinti, kad būtų nustatytos savivaldybės tarnybinių automobilių naudojimo ir saugojimo taisyklės, užkertančios kelią galimiems piktnaudžiavimo atvejams ateityje;

2.2. inicijuoti administracines procedūras išlaidoms, atsiradusioms dėl savivaldybei priklausančio tarnybinio automobilio (valstybinis numeris DOV 115) naudojimo ne tarnybos reikmėms, išieškoti iš I. Sirusienės asmeninių lėšų;

2.3. kelti klausimą dėl tarnybinės nuobaudos Irenai Sirusienei paskyrimo už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudžiamųjų ir įpareigojamųjų nuostatų pažeidimus“.

I. Sirusienė VTEK sprendimą apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT). Šis teismas nusprendė, I. Sirusienės skundą tenkinti iš dalies. Jis panaikino sprendimo „Dėl I. Sirusienės“ dalį, kurioje konstatuota, kad Irena Sirusienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktus, bei dalį, kurioje išdėstytas siūlymas Kelmės rajono savivaldybės merui inicijuoti administracines procedūras išlaidoms, atsiradusioms dėl savivaldybei priklausančio tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms, išieškoti jas iš Irenos Sirusienės asmeninių lėšų.“

Minėtas teismas nepatenkino I. Sirusienės skundo dalies, kuriame ji teigia, kad  automobilį namuose laikė teisėtai. Todėl direktorė apygardos administracinio teismo netenkintą skundo dalį apskundė Vyriausiajam administraciniam teismui. Su VAAT sprendimu nesutiko ir VTEK. Ši komisija apskundė VAAT sprendimą tam pačiam Vyriausiajam administraciniam teismui. Taigi, nei VTEK, nei VAAT sprendimai kol kas neįsigaliojo.

Kita vertus, vasario 17 d. rajono taryba priėmė sprendimą, pagal kurį nuo šiol visus dokumentus, susijusius su I. Sirusiene bei jos pavaduotoju Vincu Metrikiu, priims politikai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA