BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Dar 2012 metais pradėta piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams pertvarka. Tuomet pirmosios 5 šalies rajonų savivaldybės: Akmenės, Panevėžio, Radviliškio, Raseinių ir Šilalės, dalyvavo eksperimentiniame projekte – pačios sprendė, kam iš savivaldybės gyventojų skirti socialinę pašalpą, kompensaciją už šildymą, vandenį ir kita. Buvo žengti pirmieji žingsniai socialinio teisingumo keliu: lėšos ne specialiai taupomos, bet skiriamos tiems, kam jų labiausiai reikia. Po metus vykusio eksperimento minėtose savivaldybėse, įvedus griežtesnę kontrolę skirstant valstybės paramą, buvo sutaupyta lėšų. Šios penkios savivaldybės už 2012 metais nepanaudotas socialinei paramai skirtas lėšas įgyvendino įvairias iniciatyvas – nuo socialinių būstų tvarkymo, vaikų darželių įsteigimo, priklausomybės ligomis sergančių asmenų gydymo programų finansavimo iki mokyklos aplinkos pritaikymo neįgaliam vaikui.

Šiemet visoms šalies savivaldybėms pavesta skiriant piniginę socialinę pašalpą vykdyti savarankiškąją funkciją, finansuojamą iš savivaldybės biudžeto lėšų.

Kokią naudą atneša ši funkcija savivaldybei? Žinoma, kuo daugiau sutaupysi, tuo daugiau liks savivaldybei. Tačiau kyla kitas kausimas, kur bus panaudoti šie pinigai? Juk dabar tiek jų visur reikia. Gerai būtų, kad šiuos pinigus panaudotų ne tik paskolų padengimui, bet ir kažką naudingo padarytų žmonėms.

Birželio 4 dieną įvyko Nepanaudotų lėšų socialinei pašalpai perskirstymo komisijos, susidedančios iš savivaldybės mero V. Andrulio, mero pavaduotojo K. Biliaus, administracijos direktorės I. Sirusienės, administracijos direktoriaus pavaduotojo V. Metrikio, Finansų skyriaus vedėjos V. Sinkevičienės, Socialinės paramos skyriaus vedėjos R. Každailienės, Apskaitos skyriaus vedėjos I. Kairienės, posėdis. Posėdyje R. Každailienė informavo, kad per 2014 metų sausio-gegužės mėnesius liko nepanaudota 1,7 mln. Lt lėšų, skirtų socialinei pašalpai mokėti.

Komisijos nariai, apsvarstę kiekvieną prašymą, nutarė perskirstyti 1278,3 tūkst. Lt bei teikti siūlymą savivaldybės tarybai dėl nepanaudotų lėšų socialinei pašalpai perskirstyti. Komisijai buvo pateikta prašymų už 3861,6 tūkst. litų. Deja, patenkinta bus tik trečdalis lėšų poreikio. Didžiąją dalį lėšų siūloma skirti jau esamiems įsiskolinimams (už transportą, mokinių pavėžėjimą, komunalines ir kitas paslaugas, nuostolingiems maršrutams kompensuoti) padengti bei lėšų trūkumui ugdymo, kultūros įstaigoms, savivaldybės administracijai. Lėšų siūloma skirti socialinėms įstaigoms licencijavimui pasirengti, Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų socialinių darbuotojų priedams mokėti. Seniūnijoms siūloma pagal jų pateiktus prašymus skirti apie 20-30 tūkst. Lt. Kelmės sporto mokyklos stadione įrengti 4 ELA modulinėms patalpoms ir nuotekų bakui siūloma skirti 81,2 tūkst. Lt. VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centrui“ siūloma skirti 25 tūkst. Lt bufetui įrengti. Pastarajai įstaigai siūlomų skirti lėšų teisėtumas sukėlė įtarimų opozicijai.

Beje, dar daug neaiškumų kyla nagrinėjant pateiktų prašymų ir siūlomų skirti lėšų sąrašus. Pvz., Savivaldybės administracija prašo 50 tūkst. Lt kompiuterinei įrangai (tarybos nariams, Vaiko teisių apsaugos skyriui, Biudžetinių įstaigų apskaitos skyriui, kitiems skyriams). Komisija tarybai siūlo šiuos pinigus ir skirti. Tačiau įdomu tai, kad tarybos nariams planšetiniai kompiuteriai nupirkti bemaž prieš du mėnesius. Vadinasi, už juos turėjo jau būti sumokėta. O gal galima pinigų skirti atgaline data. Daug abejonių kelia siūlymas skirti 2,7 tūkst. litų Tytuvėnų seniūnijai gėlių daigams pirkti. Apie kokius daigus šnekame liepos mėnesį! O gal vėl bus apmokėta atgaline data? Socialinio būsto įrengimui, kapitaliniam jų remontui, vandentiekio, kanalizacijos įvedimui pinigų nėra. Tačiau pavėsinės remontui prie Šaukėnų tvenkinio siūloma skirti 9 tūkst. Lt, tarptautiniams ryšiams ir turizmo programai (naujai turizmo ir verslo interneto svetainei) – net 20 tūkst. Lt, savivaldybės administracijos komunalinėms paslaugoms, transporto išlaikymui, kvalifikacijai kelti, kt. prekėms – 30 tūkst. Lt, tarybos narių telefono išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, už programų aptarnavimą, santechnikos, priežiūros darbams, už patalpų valymą ir saugojimą – 30 tūkst. Lt. Be to, Tytuvėnų seniūnijai siūloma skirti 2 tūkst. Lt Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno 400 m. jubiliejaus proga išleidžiamai knygai įsigyti (50 egz.). Tačiau perskaičius „Nepanaudotų lėšų socialinės pašalpos teikimo Kelmės rajono savivaldybės gyventojams vykdant savarankiškąją funkciją naudojimo kitoms savarankiškoms savivaldybių funkcijoms finansuoti tvarkos aprašą“, nerandi prie kokio punkto šias lėšas skirti. Be to, ar tai tikrai pirmo būtinumo reikalas, kai ne kartą buvo kalbama apie apverktiną Kelmės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padėtį, kai komitetų posėdžiuose teko girdėti apie lėšų poreikį daug svarbesniems darbams.

Gerai, kad dabartinė Vyriausybė ir savivaldybės pagaliau apsižiūrėjo, kad dirbantieji dažnai išlaiko ne tik sunkiai gyvenančius, bet ir didelę veltėdžių armiją. Tačiau, ar neatsitiks taip, kad Vyriausybė, pamačiusi, jog savivaldybės itin sumažino išlaikytinių skaičių ir socialinių pašalpų išmoka vis mažiau, ims ir sumažins šį biudžetą. O tada atliekamas lėšas savivaldybė matys kaip savo ausis. Todėl galbūt verta skirstant sutaupytas lėšas labiau atsižvelgti į prioritetus!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA