BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Užvakar įvyko pirmasis 2015-2019 m. rajono savivaldybės tarybos posėdis. Iškilmingajai jo daliai pirmininkavo Kelmės rajono rinkimų apygardos pirmininkė Dalia Viliūnienė. Ir politikai, ir posėdžio svečiai sugiedojo Lietuvos himną. Po to politikai prisiekė. Paskutinis prisiekė tiesiogiai išrinktas, socialdemokratas Vaclovas Andrulis. Pirmą kartą į rajono tarybą išrinkti socialdemokratai Emilija Kvietkuvienė, Ramūnas Baranauskas, liberalsąjūdininkai Dalia Balčiūnienė ir Tomas Savickas, konservatorius-krikdemas Saulius Mockus, „tvarkietis“ Vincas Metrikis bei „valstietis“ Vytautas Barkauskas. Socdemas Zenonas Mačernius – vienintelis iš politikų rajono atstovaujamosios valdžios mandatą iškovojo aštuntąjį kartą, t.y. buvo ir tebėra visų kadencijų rajono tarybos deputatu arba nariu.

Sveikinimus atsiuntė Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo narė Alma Monkauskaitė, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir direktorė Roma Žakaitienė.

Salėje naujosios tarybos narius sveikino Šiaulių mokesčių inspekcijos atstovė Virginija Pabrėžienė, Swedbank Kelmės klientų aptarnavimo centro vadovas Algirdas Steponkevičius, savivaldybei pavaldžių įmonių ir bendrovių asociacijos vardu žodį tarė Kelmės knygyno direktorė Aistė Zaurė, mokinių parlamento nariai, Vyriausybės atstovas Jonas Novogreckis, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir seniūnai.

Frakcijos, pozicija, opozicija

Toliau posėdžiui pirmininkavo meras V. Andrulis. Jis pranešė, kad susikūrė Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (trys nariai, seniūnas Egidijus Ūksas), Liberalų sąjūdžio (trys nariai, joje nėra nuo šios politinės organizacijos į rajono tarybą išrinkto buvusio vicemero Kęstučio Biliaus) frakcijos, pasiskelbusios opozicinėmis. O valdančiosios daugumos frakcijomis pasiskelbė valstiečiai ir žalieji (septyni nariai, seniūnas Gipoldas Karklelis) bei socialdemokratai (devyni nariai).

Tolesniam darbui politikai pirmiausia išrinko šešių narių, atstovaujančių kiekvienai partijai, turinčiai savo atstovus rajono taryboje, balsų skaičiavimo komisiją. Pastaroji savo pirmininke išrinko Zitą Losevą.

Šimkus – vicemeras

Andrulis į mero pavaduotojo postą pasiūlė paskirti Valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovą Izidorių Šimkų, gimusį, augusį ir dirbusį mūsų rajone. Pretendentą apibūdino kaip žinomą rajono bendruomenei, tolerantišką.

Šimkus sakė, jog nelengva buvo pasirinkti tarp etatinio politiko darbo ir verslininko veiklos. Pretendentas sakė, jog sutinka užimti šias pareigas vardan stabilumo rajono taryboje. Jo teigimu, šioje kadencijoje lemiamas žodis turi priklausyti merui, nes jis rajono vadovo įgaliojimus gavo ne iš politikų, o iš rajono gyventojų. Pasak kandidato, jis pirmiausia paisys dviejų – skaidrumo ir pagarbos žmogui principų.

Naujosios opozicijos atstovas Petras Račkauskas sakė, kad I. Šimkaus pirmtakas K. Bilius buvo kritikuotas, jog darbas su nevyriausybinėmis organizacijomis apsiribojo šakočių dalinimu.

– Pirmiausia reikia suskaičiuoti, kiek rajone yra tokių organizacijų ir ką jos veikia. Dėl šakočių galiu pasakyti tiek, jog gyvenime niekam nedaviau kyšio ir jo nė iš vieno nepaėmiau, – atsakė I. Šimkus.

– Turite savo įmonę. Kaip derinsite vicemero ir įmonės savininko darbą? – klausė Z. Mačernius ir pridūrė. – O bendruomenėmis linkėčiau pasidomėti. Jų pirmininkų jau yra daugiau nei pačių bendruomenių.

– Yra net merų-ūkininkų, kuriems dar sunkiau, – teigė pretendentas. – Įmonėje bus žmonės, gebantys spręsti reikalus su klientais, o aš kai kada po darbo ar savaitgaliais gal ir pasirodysiu.

– Tai kur jūsų reikės ieškoti – savivaldybėje ar įmonėje? – klausė E. Ūksas.

– Savivaldybės kabinete, kurį paskirs meras, – atsakė I. Šimkus.

Už I. Šimkaus kandidatūrą balsavo 15, prieš – 7, o trys biuleteniai pripažinti negaliojančiais. I. Šimkui nustatytas 8,8 bazinių algų atlyginimas. Dabar tokia alga sudaro 130,5 Eur. Tad I. Šimkaus alga popieriuje bus 1148 Eur (3965 Lt).

Sirusienė ir toliau vadovaus administracijai

Andrulis pasiūlė administracijos direktore vėl skirti I. Sirusienę.

Pretendentė sakė, kad šios kadencijos politikų ir jų paskirtų administracijos vadovų laukia nelengvas periodas, nes jis susijęs su nauju ES finansinės paramos laikotarpiu – 2014-2020 m. Pasak kandidatės, reikės peržiūrėti prioritetus. Tai palies ir administraciją – gal vienus skyrius reikės sustiprinti, kitus – susilpninti.

– Lėšų įsisavinimo būdai gali būti įvairūs,– teigė I. Sirusienė. – Reikės daug įtikinėjimų, įrodinėjimų. Rajone projektus galima įgyvendinti ES, valstybės, savivaldybės, privataus kapitalo lėšomis, koncesijos būdu.

– Praėjusios kadencijos pabaigoje turėjote kai kurių nesutarimų su Kontrolės ir audito tarnyba. Kaip spręsite šią problemą? – teiravosi G. Karklelis.

– Manau, ją, dalyvaujant merui, jau išsprendėme, – atsakė pretendentė.

Karklelis vėliau sakė, kad po ilgų diskusijų „valstiečiai“ nutarė balsuoti už I. Sirusienę.

Metrikis teiravosi, kokie projektai pirmiausia duos grąžos. I. Sirusienė atsakė, kad Tytuvėnų centrinės dalies, šio miesto kultūros centro ar kitų projektų vertė matuojama ne pinigais, o kitokia verte.

– Ponia Irena dirbo geriau, efektyviau už ankstesnius direktorius ir įrodė, kad moteris yra pranašesnė už vyrus. Direktore ji dirbo tik trejus metus. Bet vien Kelmė per tą trumpą laiką kaip pagražėjo. Nesijaudinkite, mes irgi tarsime savo žodį, – sakė P. Račkauskas.

Už I. Sirusienės kandidatūrą balsavo 18, o prieš – 7 rajono tarybos nariai.

Jos alga kartu su ištarnautais metais valstybės tarnyboje 1598 Eur ir 20 proc. algos priedu už papildomus darbus poilsio, švenčių dienomis sudarys (5520 Lt).

Įdomu, kad meras V. Andrulis, I. Šimkus ir I. Sirusienė baigė mokslinio agronomo studijas.

Beje, kol STT atsiųs pažymą, I. Sirusienė, kaip ir buvęs vicedirektorius Vincas Metrikis, laikinai eis šias pareigas.

Meras V. Andrulis už darbą praėjusioje kadencijoje padėkojo K. Biliui ir V. Metrikiui.

Kitas rajono tarybos posėdis įvyks balandžio 22 dieną.

* * *

Savivaldybės mero pavaduotojas Izidorius Šimkus gimė 1949 m. Kelmės rajone Bulavėnų kaime. Baigė Lyduvėnų vidurinę mokyklas. 1972 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje įgijo mokslinio agronomo specialybę. 1973-1976 m. dirbo Vaiguvos kolūkio vyr. agronomu, 1976-1979 m. – komjaunimo rajono komiteto pirmuoju sekretoriumi, 1979-1982 m. vadovavo Kelmės rajono agrocheminiam susivienijimui, 1989-1989 m. buvo Žemės ūkio valdybos viršininku, vadovavo rajono agropramoniniam susivienijimui. 1984-1990 m. dirbo rajono vykdomojo komiteto pirmininku. Atkūrus Lietuvos valstybę, 1990 m. balandžio 6 d. išrinktas pirmuoju rajono valdytoju. 1991 m. rudenį savo noru atsistatydino iš šių pareigų. Nuo 1990 m. vadovavo Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatui. Jį privatizavus, įkūrė individualią įmonę. Nuo 2007 m. renkamas rajono tarybos nariu. 2011-2015 m. kadencijoje vienintelis rajono istorijoje į savivaldybės tarybą buvo išrinktas kaip išsikėlęs pats.

Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė gimė 1958 m. kovo 11-ąją Klaipėdos rajone, Žvaginių kaime, tremtinių šeimoje. Baigė Endriejavo vidurinę mokyklą. 1981 m. tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijoje baigė mokslinio agronomo, o 2008 m. Vilniaus Mykolo Romerio universitete – Teisės ir muitinės bei mokesčių institucijų magistro studijas. 1981 m. atvyko dirbti į Kelmės rajoną. Dirbo buvusiame Tytuvėnų tarybiniame ūkyje linininkystės, vėliau – vyr. agronome. Po to – Tytuvėnų apylinkių vykdomojo komiteto sekretore, o nuo 1990-ųjų – viršaičio pavaduotoja. Vadovavo Tytuvėnų vartotojų kooperatyvui. Dirbo Žemėtvarkos skyriaus vyr. specialiste, 2002 m. paskirta Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros vedėja. Nuo 2012 m. gegužės dirba savivaldybės administracijos direktore. 2007-2012 m. buvo rajono tarybos narė.

Sirusienė yra Socialdemokratų partijos narė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA