BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusį ketvirtadienį vyko bendras Biudžeto ir investicijų komiteto, dalyvaujant visų komitetų pirmininkams, posėdis. Deja, tai turbūt buvo ne posėdis, o pasitarimas, kadangi posėdyje nedalyvavo net trys komiteto nariai: G. Karklelis, Z. Loseva ir T. Savickas, vadinasi, nebuvo kvorumo.

Posėdyje buvo svarstomas itin aktualus ir daugeliui rajono biudžetinių įstaigų skaudus (nes daugeliui įstaigų trūksta pinigų, kad išgyventų 12 mėnesių) klausimas – pinigai, t. y. buvo svarstoma, kam skirti nepanaudotas socialinei paramai lėšas. Pasirodo, šis klausimas itin skaudus daugeliui rajono biudžetinių įstaigų, tačiau ne visiems rajono tarybos nariams.

Ar 30 tūkst. Eur dideli pinigai?

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės sudaryta komisija pagal biudžetinių įstaigų lėšų poreikį 2016 m. birželio mėnesį perskirstė nepanaudotas socialinei paramai lėšas, maždaug 1 mln. 100 tūkst. Eur. Su šių lėšų perskirstymu Biudžeto ir investicijų komiteto narius bei kitų komitetų pirmininkus supažindino Finansų skyriaus vedėja V. Sinkevičienė.

Rajono tarybos nariams išsiųstoje pinigų paskirstymo lentelėje, vienoje eilutėje, rašoma, kad savivaldybės administracijai skiriama 80 tūkst. Eur (inventorizacijai, komunalinėms išlaidoms, įmokoms soc. draudimui, remontui, kitoms išlaidoms, jaunimo programoms).

Tačiau savivaldybės internetiniame puslapyje, prie rajono tarybos posėdžio sprendimų projektų pridėta šiek tiek konkretesnė lentelė.

Paanalizavus šias lenteles paaiškėjo, kad perskirstant socialinei paramai nepanaudotas lėšas net 30 tūkst. Eur skirta Tarybos darbui organizuoti. Dar 19 tūkst. Eur Tarybos darbui organizuoti, t. y. įsigyti turtą, skirta iš perskirstytų biudžeto lėšų.

Posėdžio metu atrodė, kad visiems posėdžio dalyviams ši perskirstoma suma yra aiški, todėl žurnalistei teko užduoti klausimą, kokius rajono tarybos darbus ruošiamasi organizuoti už 30 tūkst. Eur. Į šį klausimą atsakė Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas R. Motuzas:

– Tai pinigai, skirti rajono tarybos narių darbo užmokesčiui, soc. draudimo įmokoms ir t.t., ir t.t.

Pasidomėjus, ar 2016 metų rajono biudžete nebuvo numatyta lėšų tarybos darbui, komiteto pirmininkas R. Motuzas rėžė:

– Buvo numatyta, bet kadangi buvo priimti tam tikri sprendimai, padidėjo, reiškia reikia daugiau lėšų ir viskas. Aš nemanau, kad tai didžiuliai pinigai.

Pastebėjus, kad rajono gyventojams tai didžiuliai pinigai, R. Motuzas tęsė:

– Iš pirmo žvilgsnio – taip. Bet jeigu įvertintume tai, kiek skiria kitos rajono savivaldybės? Pasidomėkite ir sužinosite.

Kadangi mums aktualu tai, kas dedasi mūsų savivaldybėje, teko klausti, o kokį turtą ruošiasi įsigyti rajono tarybos nariai už 19 tūkst. Eur.

Šį kartą į klausimą bandė atsakyti savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė:

– Buvo sprendimas tarybos priimtas. Tenai buvo padidintos sumos. Bet čia pagal Vyriausybės nutarimą, kad tarybos nariai gali pirkti kanceliarinių prekių daugiau. Ir važiavimo mokesčio padidintas įkainis už kilometrą. Todėl atitinkamai administracija paskaičiavo, kiek reikės tų išlaidų.

Nusistebėjus, kad ką tik Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininkas R. Motuzas aiškino, jog tam skirta 30 tūkst. Eur, be to, kanceliarinės prekės nėra turtas, o 19 tūkst. Eur yra skiriama turtui įsigyti, komiteto pirmininkas R. Motuzas pareiškė:

– Bus lėšos naudojamos pagal paskirtį. Tai yra bendra eilutė. Konkrečiai jūs pamatysite, kada bus leidžiamos lėšos jau. Pasidomėti visada bus suteikta galimybė. O numatyti reikia pinigėlių. Jeigu nenumatysim, tada dar didesnė problema bus.

Dar kartą primygtinai paprašius paaiškinti, kam šie pinigai bus skiriami ir ar kanceliarinės prekės yra turtas, R. Motuzas rėžė:

– Nepradėkit čia.

Savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė bandė aiškinti:

– Tai tada gal reikia pasikviesti Apskaitos skyriaus vedėją. Aš tikrai negaliu paaiškinti smulkiai, ką turėta omeny, kada tą sumą paskaičiavom, kokios išlaidos galimos, kokios realios.

Tuomet Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pirmininkas A. Brazas pasiūlė, kad I. Sirusienė į šį klausimą atsakytų per rajono tarybos posėdį.

Po posėdžio priėjusi Finansų skyriaus vedėja V. Sinkevičienė aiškino, kad 19 tūkst. Eur yra skiriama mero, vicemero kabinetų bei mero priimamojo remontui ir baldams įsigyti.

Deja, ir šis paaiškinimas netenkino, nes remonto, kaip ir kanceliarinių prekių, negalima priskirti prie turto.

Kadangi taip ir nepavyko išgirsti aiškaus atsakymo, kam skiriama 49 tūkst. Eur, teko šį klausimą raštu pateikti savivaldybės administracijos direktorei I. Sirusienei. Gal ji, išsiaiškinusi su skyrių vedėjais, pateiks konkretų atsakymą?

Po komiteto posėdžio kalbintas rajono tarybos narys E. Ūksas sakė:

– Keista, kad rajono meras V. Andrulis ir savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė slepia nuo tarybos narių, kam bus panaudoti šie pinigai. Ir man įdomu, kas slepiasi po šia pinigų suma, kuri yra skirta tarybos darbui organizuoti. Manau, kad Tarybos nariai dar prieš komitetų posėdžius turėtų būti supažindinti, kam bus skiriami šie pinigai. Sutinku, kad mero kabinete reikalingas remontas, nes pas merą lankosi užsienio svečiai, delegacijos. Bet nesuprantu, kodėl tai yra slepiama.

Beje, kalbinti ir kiti tarybos nariai sakė, kad nežino, kam šios lėšos bus skirtos.

Iš vienų atėmė, kitiems siūlo paskirti

Savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės sudaryta komisija siūlė Kelmės „Aukuro“ pagrindinei mokyklai skirti 30 tūkst. Eur (trečio aukšto berniukų tualeto remontui, vidinio kiemelio naujai dangai ir vartų gamybai).

Biudžeto ir investicjų komiteto posėdžio metu išsivystė diskusija, ar verta skirti lėšas vidinio kiemelio naujai dangai ir vartų gamybai, jei statybų bendrovė „Meba“ turi ištaisyti fasado renovacijos broką, nes remontuojant fasadą gali nukentėti nauja vidinio kiemelio danga. Buvo nutarta skirti 9100 Eur berniukų tualeto remontui, o likusius pinigus paskirstyti kitom reikmėm. Kadangi Kelmės kultūros centras pavėluotai pateikė prašymus apmokėti trūkstamą 5159 Eur sumą už Kelmės liaudies meno šventės organizavimą bei projektui „Sidabrinės gervės naktys 2016“ iš dalies finansuoti (800 Eur), tai komisijai šių pinigų buvo  neskyrusi. Komiteto posėdyje buvo nuspręsta Kelmės kultūros centrui šiuos pinigus skirti.

Dalyvavęs posėdyje Kontrolės komiteto pirmininkas E. Ūksas sakė, kad iš anksto turėtų būti numatyta šventės sąmata ir jai skirti pinigai, kodėl pinigų prašoma, kai šventė jau praėjo. Beje, pasak E. Ūkso, tai turėtų būti ne Kelmės kultūros centro rūpestis, nes šventė yra Kelmės miesto, o ne kultūros centro renginys. Laikas būtų keisti ir šventės pavadinimą. Ši šventė turėtų vadintis Kelmės miesto švente.

Meras V. Andrulis į tai atsakė:

– Šventės pavadinimo nekeičiame, nes gaudavome rėmimą iš Kultūros rėmimo fondo. Šiemet šio rėmimo negavome, todėl ir susidarė ši suma.

Ūksas nesutiko su požiūriu „prašykit ir gausit“. Vis dėlto šventei turi būti sudaryta sąmata ir rajono taryba turėtų ją finansuoti iš biudžeto lėšų, nes tai yra miesto šventė, o dabar viskas paliekama Kultūros centrui – tegul jis ir rūpinasi.

Ūksas stebėjosi ir tuo, kad tik dabar Kelmės seniūnijai už fontano įrengimą siūloma skirti 3000 Eur. Tai kaip seniūnija vykdė viešuosius pirkimus, jei neturėjo lėšų?

Komiteto posėdyje buvo nutarta skirti 6000 Eur Užvenčio kultūros centro mažosios salės grindų keitimui. Keista, siūlo skirti 6000 Eur, tačiau Užvenčio kultūros centras savo prašyme nenurodo, kokį plotą grindų reikia keisti.

Perskirstant lėšas, nuimtas nuo „Aukuro“ pagrindinės mokyklos, 5000 Eur siūloma skirti Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos autobusų remontui.

Nutarta 12500 Eur skirti Maironių kultūros namų stogo remontui, o 9200 Eur neskirti Maironių medicinos punkto bei katilinės stogo remontui. Šis pakeitimas lėšų skirstyme numatytas todėl, kad Maironių kultūros namuose neseniai pakeistos grindys. Dėl kiauro stogo jos per lietų šlampa ir gali supūti.

Posėdyje dalyvavusi kontrolierė D. Bružienė pastebėjo, kad skirstant lėšas sveikatos įstaigoms reikia atkreipti dėmesį į tai, ar tai einamasis remontas (tada įstaiga turėtų pati jį atlikti), ar kapitalinis (tada tai turėtų atlikti administracija). Autobusų parkui skiriamos lėšos turėtų būti įforminamos kaip dotacija, t. y. prieš skiriant lėšas turi būti priimtas sprendimas investuoti ir tik tada turėtų būti skiriamos lėšos.

Daug diskusijų sukėlė klausimas dėl šildymo sistemos įrengimo Stulgių kultūros namuose. Ši įstaiga prašė 17993 Eur, tačiau jai lėšų nebuvo skirta.

Meras V. Andrulis aiškino, kad nutarta 10 tūkst. Eur skirti Vaiguvos kultūros namų šildymui sutvarkyti, nes šis pastatas neseniai renovuotas. Siūlė Stulgių kultūros namams skirti lėšų, kai bus perskirstomos nepanaudotos soc. paramos lėšos už antrą pusmetį. Dalyvavę posėdyje tarybos nariai E. Ūksas ir A. Brazas sakė, kad, kai komisija, vadovaujama vicemero I. Šimkaus, lankėsi Pakražančio seniūnijoje, buvo pažadėta išspręsti šį klausimą, be to, apie tai kalbėta ir Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje. Deja, šildymo klausimo sprendimas vėl atidedamas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA