BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Praėjusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta savivaldybės administracijos struktūra nuo 2018 m. sausio 1 d. bei didžiausias leistinas etatų skaičius – 227 etatai (etatų skaičius buvo sumažintas 1 etatu – aut. pastaba).

Posėdyje nutarta, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. paliekama esama Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūra.

Įdomu tai, kad 2016 m. gruodžio 22 d. savivaldybės tarybos patvirtintoje 2017 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūroje nebuvo tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus. Savivaldybės administracijos struktūroje šis etatas atsirado 2017 m. rugsėjo 5 d.

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Barakauskas paaiškino, kad su šio etato atsiradimu savivaldybės administracijos struktūra nepasikeitė. Tai atskiras specialistas, t.y. neatsirado naujo skyriaus. Tačiau 2016 m. gruodžio 22 d. savivaldybės tarybos patvirtintoje 2017 m. Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūroje įrašyti savivaldybės gydytojas bei savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius, kurie taip pat nesudaro jokio naujo skyriaus, o yra specialistai.

Remiantis šiuo savivaldybės tarybos sprendimu, galima teigti, kad savivaldybės administracijos struktūra, atsiradus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei, keitėsi.

Be to, spalio mėnesio savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtintoje 2018 m. savivaldybės administracijos struktūroje jau atsiranda tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kurio nebuvo 2017 metų struktūroje.

Jei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius savivaldybės administracijos struktūroje atsirado 2017 m. rugsėjo 5 d., tai ar tam neturėjo pritarti savivaldybės taryba? Suprantama, jei šios pareigybės būtų struktūroje nurodomos kaip specialistai ir įvardijamos vienu punktu, tačiau struktūroje jie išvardijami kaip atskiros struktūros dalys.

Be to, 2017 m. patvirtintas didžiausias leistinas savivaldybės administracijos etatų skaičius – 228, tačiau su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kažkodėl savivaldybės administracijoje galima suskaičiuoti 229 etatus (tai skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje apie jos administracijos struktūrą, kur nurodomi ir etatų skaičiai – aut. pastaba).

Pasigilinus į savivaldybės administracijos etatus, paaiškėja, kad ne visi jie užimti. Laisvų – net 12,75 etato, dar vienos darbuotojos niekas nepavaduoja jos tikslinių atostogų metu.

Savivaldybė interneto svetainėje turi skiltį, kurioje turėtų skelbti informaciją apie konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas, tačiau toje skiltyje galima rasti informaciją tik apie skelbiamus konkursus į laisvas valstybės tarnautojo pareigas, apie kitas laisvas darbo vietas informacijos nėra.

Tačiau paaiškėja, kad pastaruoju metu buvo priimta nemažai specialistų į laisvas, dirbančių pagal darbo sutartis, vietas.

Jei apie šias laisvas darbo vietas nebuvo skelbiama viešai, tai kaip apie jas sužinojo tie, kurie pradėjo dirbti? Vienintelė išvada, darbą susirado tie, kurie savivaldybėje turėjo pažįstamų, draugų…

Kaip jau buvo anksčiau minėta, nuo rugsėjo 5 d. tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore pradėjo dirbti V. Čerkauskienė. Rugpjūčio 18 d. Statybos ir infrastruktūros skyriuje 0,5 etato pradėjo dirbti V. Zorys, o spalio 6 d. Vaiko teisių apsaugos skyriuje visu etatu – J. Maziliauskas ir A. Penikas.

Informacijos apie šias laisvas darbo vietas savivaldybės interneto puslapyje nebuvo.

Kaip buvo atrinkti specialistai, klausėme savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos D. Laivienės. Ši paaiškino, kad į Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai pagal darbo sutartį priimti dirbti laikinai iki 2018 m. liepos 1 d. Budėjimui reikėjo dviejų specialistų. Juos pasirinko pati vedėja. Vienas specialistas buvo anksčiau dirbęs šiame skyriuje, o kitas, pasak D. Laivienės, laimėjo konkursą.

Kaip buvo priimtas specialistas į Statybos ir infrastruktūros skyrių, D. Laivienė negalėjo pakomentuoti ir pasiūlė kreiptis į savivaldybės administracijos direktorę I. Sirusienę.

Sirusienė sutiko, kad viešumo dėl laisvų darbo vietų savivaldybės administracijoje tikrai trūksta. Tvirtino, kad savivaldybėje yra jau paruošta tvarka dėl skelbimų apie laisvas darbo vietas, tačiau ji dar nepatvirtinta. Sutiko ir su tuo, kad, jei konkursuose dalyvautų daugiau žmonių, galbūt būtų pasirinkti geresni specialistai. Tikino, kad nežinanti kaip buvo priimtas į Statybos ir infrastruktūros skyrių V. Zorys.

Pasak jos, V. Zorys priimtas laikinai, kol bus įrengtas ir perduotas eksploatuoti daugiafunkcis sporto centras.

Pasiteiravus, ar V. Zorio išsilavinimas ir žinios leis įgyvendinti jo pareigybėse numatytas funkcijas, kaip, pvz., „užtikrinti pastato ar atskirų patalpų inžinerinių sistemų ir inžinerinių tinklų techninės profilaktinės priežiūros darbų kokybę, rūpintis pastebėtų gedimų šalinimu laiku ir jų prevencija“ ir t.t. I. Sirusienė tvirtino, kad V. Zorys buvo baigęs du statybos inžinerijos specialybės kursus universitete. Su juo kalbėta apie mokslų tęsimą. Be to, pasak I. Sirusienės, V. Zorys yra baigęs aukštąją mokyklą ir įgijęs kūno kultūros mokytojo specialybę, todėl gerai galės įgyvendinti kitas jo pareigybėse numatytas funkcijas, t. y. „teikti pastabas ir pasiūlymus, kaip daugiafunkciame sporto centre įrangą parinkti ir montuoti, patalpas išplanuoti ir įrengti; daugiafunkcio sporto centro statybos metu koordinuoti ten vykstančius procesus, susijusius su sportine veikla“.

Administracijos direktorė I. Sirusienė sutiko, kad į šią vietą priimtas galbūt ne pats tinkamiausias specialistas, bet prašymas priimti į šias pareigas buvęs tik vienas. Įdomu, o kur apie tai buvo skelbta? Taip niekas ir nesugebėjo atsakyti.

Manau, visi sutiks, kad ne visi kūno kultūros mokytojai gali parinkti sportinę įrangą, išplanuoti ir įrengti patalpas. Tam taip pat reikia specifinių žinių.

Jei apie viešai skelbiamų konkursų, laisviems etatams užimti savivaldybės administracijoje, laimėtojus dauguma jau žinome iš anksto, tai apie neskelbiamų konkursų laimėtojų proteguotojus galime tik spėlioti.

Įdomu tai, kad nei savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė, nei jos pavaduotoja D. Laivienė taip ir nesugebėjo paaiškinti, kas konkursą į laisvą Statybos ir infrastruktūros skyriaus specialisto vietą organizavo, kur apie jį skelbta.

Kol nebus viešumo, tol bus daug vietos spėlionėms, įtarimams, nepasitikėjimui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA