BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

                      Praėjusiais metais prisiekė nauji Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariai, išsirinkome merą, taryba paskyrė vicemerą. Kiek rinkėjams, mokesčių mokėtojams kainavo politikų išlaikymas per 2019 metų devynis mėnesius?

                      Mero V. Andrulio vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybą Lietuvos valstybei stažą) neatskaičius mokesčių, kaip nurodyta savivaldybės internetiniame puslapyje, 2019 m. II ketvirtį siekė 3737 Eur, III ketvirtį – 3753 Eur, IV ketvirtį – 3768 Eur. Mero pavaduotojo E. Ūkso – 2019 m. II ketvirtį – 2808 Eur, III ir IV ketvirtį – 2829 Eur.

                      Pagal 2019 metais galiojusį Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą tarybos nariams, išskyrus merą ir mero pavaduotoją, už darbo laiką atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas (už dalyvavimą tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose bei renginiuose, susitikimuose su gyventojais) yra atlyginama (apmokama). Šis atlyginimas apskaičiuojamas pagal skelbiamą Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (VMDU) dydį, atsižvelgiant į faktiškai dirbtą laiką. Faktiškai dirbtą laiką 1 val. tikslumu darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose pagal savivaldybės tarybos nario pateiktą pažymą apie nefiksuojamą posėdžių protokoluose laiką, skiriamą tarybos nario pareigoms atlikti, žymi ir pateikia administracijos Apskaitos skyriui Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjas.

                      Tarybos narys turi teisę atsisakyti šio atlyginimo, pateikdamas prašymą dėl savivaldybės tarybos nario pareigų atlikimo neatlygintinai (visuomeniniais pagrindais).

                      Kelmės rajono savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, transporto išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka rajono savivaldybės administracija, apmokėti kas mėnesį yra skiriama iki 0,5 MMA (277,5 Eur – autoriaus pastaba) išmoka atsiskaitytinai. Už naudojimąsi interneto ryšio paslaugomis sumoka rajono savivaldybės administracija pagal nustatytus limitus ir pateiktas sąskaitas.

                      Išmoka tarybos nariams mokama kartą per mėnesį. Tarybos nariams už atvykimą į tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžius bei renginius, susitikimus su gyventojais (pagal mero pasirašytą grafiką) mokama 0,18 Eur už kilometrą pagal pateiktą Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui prašymą. Prie šio prašymo turi būti pridedami degalų įsigijimą ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.

                      Skaitytojams pateikiame Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių atlyginimą, išmokų už kanceliarines prekes, pokalbius telefonu ir atvykimo į posėdžius, renginius transporto išlaidų dydžius, gaunamus atskaičius mokesčius („į rankas“) per 2019 metų devynis mėnesius: Neringa Bagdonavičienė (atlyginimas – 974,16 Eur, išmoka už kanceliarines prekes ir pokalbius telefonu – 43,50 Eur, atvykimo į posėdžius, renginius, transporto išlaidos – 351 Eur), Dalia Balčiūnienė (939,70 Eur, 104,48 Eur, 519,84 Eur), Ramūnas Baranauskas (1142,54 Eur, 648,31 Eur, 113,76 Eur), Vytautas Barkauskas (1385,67 Eur, 501,10 Eur, 234,72 Eur), Gintaras Baškys (745,44 Eur, 96,06 Eur, 323,64 Eur), Kęstutis Bilius (491,75 Eur, 284,40 Eur, 145,26 Eur), Albertas Brazas (680,72 Eur, 0 Eur, 58,32 Eur), Mindaugas Čerkauskas (1184,13 Eur, 275,30 Eur, 276,84 Eur), Romas Docius už dalyvavimą posėdyje, kuriame prisiekė gavo 12,32 Eur, kituose Savivaldybės tarybos posėdžiuose nedalyvavo, Ona Granickienė (869,93 Eur, 439,49 Eur, 518,76 Eur), Dainius Ivoškis (602,37 Eur, 194,49 Eur, 170,89 Eur), Emilija Kvietkuvienė (1283,49 Eur, 972,93 Eur, 467,64 Eur), Aldona Kvintufelienė (1271,21 Eur, 257,76 Eur, 236,16 Eur), Stasys Lekšas (1197,94 Eur, 292,60 Eur, 0 Eur), Zenonas Mačernius (2211,69 Eur, 113,43 Eur, 1659,40 Eur), Reda Mažonavičienė (1169,13 Eur, 489,46 Eur, 0 Eur), Saulius Mockus (553,68 Eur, 531,73 Eur, 0 Eur), Regina Musneckienė (1861,94 Eur, 240,57 Eur, 267,84 Eur), Vidimantas Parnarauskas (875,55 Eur, 423,29 Eur, 0 Eur), Ildefonsas Petkevičius (157,96, 0 Eur, 0 Eur), Petras Račkauskas tarybos nario pareigas atlieka neatlygintinai, Tomas Savickas (276,27 Eur, 203,12 Eur, 0 Eur), Ingrida Savickienė (71,02 Eur, 0 Eur, 0 Eur), Janina Skeberdienė (1005,43 Eur, 478,57 Eur, 215,28 Eur).

                      Peržiūrėjus tarybos narių gaunamus atlyginimus, apsilankius komitetų, tarybos posėdžiuose, susidaro įspūdis, kad dažniausiai gana didelį atlyginimą gauna tie tarybos nariai, kurie nesilanko visų komitetų posėdžiuose, nėra komitetų, komisijų pirmininkai, o per posėdžius dažniausiai spaudžia tik balsavimo mygtuką.

                      Dar teko pastebėti įdomų faktą, kad kai kurie tarybos nariai, apsilanko tik kokio nors komiteto posėdžio pradžioje, po to išeina, bet pagal Reglamentą į darbo apskaitos žiniaraštį jiems įrašomas laikas, kiek truko vienas ar kitas posėdis.

                      Darbščiausių, gaunančių didžiausią atlyginimą tarybos narių penketukas: Z. Mačernius (2211,69 Eur), R. Musneckienė (1861,94 Eur), Vytautas Barkauskas (1385,67 Eur), E. Kvietkuvienė (1283,49 Eur), A. Kvintufelienė (1271,21 Eur).

                      Beje, tik P. Račkauskas tarybos nario pareigą atlieka neatlygintinai.

Liepos mėnesį Kelmės rajono savivaldybės taryba atostogauja, kaip ir dauguma žmonių. Tuo metu nevyksta tarybos, komitetų posėdžiai. Tačiau kai kurie tarybos nariai ir toliau darbuojasi. Liepos mėnesį darbo užmokestį gavo N. Bagdonavičienė (50,91 Eur), D. Balčiūnienė (49,40 Eur), R. Baranauskas (23,14 Eur), M. Čerkauskas (74,78 Eur), E. Kvietkuvienė (116,75 Eur), A. Kvintufelienė (27,77 Eur), S. Lekšas (52,79 Eur), Z. Mačernius (268,27 Eur), S. Mockus (43,98 Eur), R. Musneckienė (43,11 Eur), V. Parnarauskas (37,03 Eur).

                      Stebina kai kurių tarybos narių apetitas kanceliarinėms prekėms, išlaidoms už pokalbius telefonu.

                      Pastarųjų penketukas: E. Kvietkuvienė (972,93 Eur), R. Baranauskas (648,31 Eur), S. Mockus (531,73 Eur), V. Barkauskas (501,10 Eur), R. Mažonavičienė (489,46 Eur).

                      Beje, už kanceliarines prekes, pokalbius telefonu išmokų neprašė A. Brazas, R. Docius, I. Petkevičius, P. Račkauskas, I. Savickienė. Tiesa, po to, kai spalio mėnesį Kontrolės komitetas nagrinėjo klausimą dėl tarybos narių išmokų, paviešino išlaidžiausius tarybos narius ir davė pastabų, lapkričio ir gruodžio mėnesiais tarybos narių išmokos už kanceliarines prekes ir pokalbius telefonu stipriai sumažėjo.

                      Akyliausi skaitytojai, panagrinėję išmokas už transporto išlaidas, gali pastebėti, kad yra tarybos narys, kuris gyvena Kelmėje, tačiau už atvykimus į posėdžius, renginius yra gavęs išmoką. Galima būtų tai pateisinti tuo, kad šis tarybos narys į susitikimą su gyventojais vyko savo transportu. Tačiau Savivaldybės administracija tokiems susitikimams skiria autobusiuką, kuris dažnai važiuoja pustuštis, o tarybos nariai dažnai į tokius susitikimus vyksta savo transportu. Jei tarybos nariams reikia patogumų, kodėl jie nesusimoka iš savo kišenės?

                      Didžiausias išmokas už atvykimus į posėdžius, renginius gavusių tarybos narių penketukas: Z. Mačernius (1659,40 Eur), D. Balčiūnienė (519,84 Eur), O. Granickienė (518,76 Eur), E. Kvietkuvienė (467,64 Eur), N. Bagdonavičienė (351 Eur).

                      Už transporto išlaidas išmokų negavo R. Docius, S. Lekšas, R. Mažonavičienė, S. Mockus, V. Parnarauskas, I. Petkevičius, P. Račkauskas, T. Savickas, I. Savickienė.

                      Beje, praėjusių metų gruodžio 19 d. taryba pakeitė kai kuriuos Reglamento punktus. Naujoje Reglamento redakcijoje numatyta, kad tarybos narys darbo užmokestį gaus ne daugiau kaip už 40 val. per mėnesį. Be to, ir išmoka už kanceliarines prekes, pokalbius telefonu, transporto išlaidas sumažinta nuo 0,5 MMA iki 0,4 MMA (242,8 Eur – autoriaus pastaba).

                      Per 2019 metų devynis mėnesius tarybos nariams buvo sumokėta 20964,04 Eur atlyginimų (atskaičius mokesčius) ir 12146,94 Eur išmokų.

Jau nieko nebestebina tai, kad esame socialiai remtinų žmonių valstybė. Gal todėl kai kuriose savivaldybėse, taip pat ir Kelmės, tarybos nariai, atvykę į rajono savivaldybės posėdį, po dviejų valandų darbo gauna pietus, už kuriuos sumokama iš biudžeto, t. y. iš mūsų, mokesčių mokėtojų pinigų. Keista praktika, posėdžiai dažniausiai trunka iki pietų, o jei ilgiau, tai tarybos nariai yra įgalūs susimokėti už pietus, juk gauna atlyginimą.

6 Komentarai(ų)

 • Nuomonė parašė:

  Kaip rašot tekste, atlyginimus savivaldybės valdžiai pakėlė, bet ar nuo to darbas pagerėjo. Manau ne. Tarkim, kaip Kelmės kelmai baigia samanom apaugti nuo sėdėjimo.

 • Tytuvėnai parašė:

  Savivaldybės taryba patvirtino klaidingą bendrąjį planą. Patys tai pripažino. Pagal jį galima gražiausiose ir vertingiausiose rajono vietose statyti vėjo jėgaines, pagal jį galima neatsižvelgti į žmones ir statyti jas po gyvenviečių langais. Vat už ką yra mokamos algos. Nors kompetenciją galima prilyginti…

  • Siūlau parašė:

   Tytuvėnų gyventojams, kurie liko apgauti dėl jėgainėms statyti bendrųjų planų, siūlau kreiptis pagalbos į kokią televizijos laidą, tokius dalykus reikia viešinti, jeigu tokie tarybos nariai yra susiję su tuo verslu, tai riša vieši ir privatūs interesai, negali dalyvauti nei svarstyme nei balsavime. Artėja rinkimai į Seimą, todėl atskirkit pelus nuo grūdų.

 • rugseja parašė:

  Logiškai skaičiuojant-1659.4 eur už kurą 9 mėn. Per 1 mėn- 184,38 eur arba 147,5 litro pvz.benzino per mėnesį. Kuro sąnaudos 7.5 l/100 km, vadinasi per mėnesį nuvažiuoja apie 1966 km per mėnesį arba per darbo dieną apie 94 km. Kiekvieną darbo dieną tarybos narys su tarybos nario darbo reikalais nuvažiuoja šitiek km? Tai normalu? Ne… smagu išlaikyt iš mokesčių mokėtojų sumokėtų mokesčių tokias keliauninkų išlaidas. Ne… ką galima pakeisti? Pradėti skaičiuoti ir tegul keliauninkai atsiskaito rinkėjams…

 • Tytuvėnai parašė:

  Ar ne per brangus veltėdžių išlaikymas 5 nuo galo miestui Lietuvoje? Tiek bukagalvių vienoj vietoj, net graudu darosi…Mąstykit žmonės rinkdami ir pasirinkdami.

 • Macernis parašė:

  Teisingai rašote komentaruose. Veltėdžiai, švogeriniai. Kol tokie ,,kapais dvokiantys“ perdylos kaip Mačernis ir jo ,,socai“ ten sėdės, tol vilksimės Lietuvos miestų šiknoje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA