BIČIULIS

<Elvina MAURAGIENĖ>

Ruduo

Pašiurpusius skruostus

Ištįsę lyg kaklaraiščiai

Voratinkliai vėduoja,

Ruduo.

Kas svajonėse išsvajota,

Iškęsta, išlakiota,

Jam tiktai karčiai

Nusijuokt.

Euforijos laužas

Ne žemei sušildyt –

Pasigėrėt savimi,

Ruduo.

Kad gyvenimo kelias

Pavirstų į plėnis,

Gal tik tiek tegalėjom

Svajot.

 

Laiko epopėjon

Buvo taip ramu

Po eglėm

Ir virš eglių,

Buvo taip ramu

Tartum

Nebuvo nieko,

Spygliais

Tarsi žiežirbėlėm

Birom

Samanosna,

Laiko epopėjon.

 

Laikas nėra

Laikas nėra

Skrybėlė

Vienplaukei

Galvai

Pridengti,

Paslėps žemė

Žingsnius –

Ir po laiko,–

Gal išgrįs jais,

Gal neišgrįs

Kitai kartai

Lengvesnę

Lemtį.

 

 

Jei

Jei mes gyventume

Veneroj ar Marse

Ir Žemės nebūtų

Kur Žemė yra,

Kur nutūptų lėktuvai,

Laivai kur sustotų,

Juk nebūtų ir uostų,

Kai Žemės nebūt.

Jei Žemės nebūtų,

Ar mirtis išliktų,

Neatnešdama

Naują galimybę gyvent,

Jeigu gyventumėm

Veneroj ar Marse,

Kas tada būtų

Mūs Žemė gimta?

Akis pakėlus

Naktį į Dangų,

Kokia ji šviestų

Planeta ar žvaigžde?

Kur priglaustumėm galvą,

Į uolą ar akmenį,

Jei Žemės nubūtų,

Kur mums ji yra…

 

***

Ant ežero saulė išpylė

Puodą sidabro kupiną,

Pagriebė, suraibuliavo,

Sublizgo, sutvisko lig dugno –

Per daug ilgai žiūrėjau į sidabrą,

Apžilpo akys ir užtemo,

Pasaulis pasirodė nesvetingas,

Nykus tamsus ir liūdnas.

 

Žmogau!

Nebūk piktas, nebambėk,

Stovėdamas pas vartelius,

Kad tau vis tenka laukti,

Kad vaikai per ilgai

Aunas batelius,

Kad žmona per ilgai

Taisos plaukus.

Kai liks pas vartelius

Lyg tuščioj nykioj palaukėj,

Kaip gera, suprasi tada,

Kad dar yra ko laukti.

Tad nebambėk, žmogau,

Kantriai palauk,

Tegu vaikai kuo ilgiau

Aunas batelius,

Tegu žmonelė kuo ilgiau

Stovi prieš veidrodį! –

Kad būtume mieli, laukiami

Turime šiek tiek ir palaukti.

 

Rudens nakty

Sidabrinis rudens takas

Lyg žabangos

Varteliai atverti, prašom,

Namas it tykanti katė,

Langai dvi rainos akys

Snaudulys lyg voratinklis…

Rudens nakty

Beviltiškas laukimo

Atspindys –

Mėnulio sidabrinis takas

Lyg žabangos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA