BIČIULIS

<Alvydas GEŠTAUTAS>

Praėjusią savaitę Tytuvėnuose posėdžiavo vietos Piligrimų centro dalininkai: Šiaulių vyskupijai atstovavo vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijai – klebonas Rimantas Žaromskis, o rajono savivaldybei – Kostas Arvasevičius. Buvo aptarti artimiausi gaisro pasekmių likvidavimo darbai. Jau rašėme, kad šio posėdžio išvakarėse rajono tarybos Socialdemokratų frakcija nusprendė kreiptis į dalininkus, kad jie priimtų sprendimą ir atleistų iš pareigų laikinai šios viešosios įstaigos direktoriaus pareigas einantį Praną Jurkaitį. Šį socdemų dokumentą pasirašė ir K. Arvasevičius. Paklaustas, ar jam neatrodo keista, kad šiuo parašu pats savęs prašo atleisti direktorių, rajono vadovas atsakė, jog jo balsas yra vienas dalininkų susirinkime, todėl ir jokio sprendimo negali lemti.

– Diskutavome ir apie Prano Jurkaičio tinkamumą direktoriaus pareigoms,– sakė dalininkų posėdžiui pirmininkavęs klebonas R. Žaromskis. – Vyskupas siūlė neskubėti ir sulaukti oficialios medžiagos iš gaisro kilimo priežastis ir jo pasekmes tiriančių teisėtvarkos įstaigų. Po diskusijų tam pritarė ir kiti dalininkai.

Tačiau dalį tytuvėniškių stebina toks dalininkų elgesys. Praėjusią savaitę kai kurie tytuvėniškiai, dalyvavę Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiuose, kalbėjo, kad vyskupą Eugenijų Bartulį siūlys Metų kugelio nominacijai. Jos skiriamos šiauliškiams, padariusiems visuomenės interesų neatitinkančių darbų, netinkamų poelgių. Beje, pernai vyskupas E. Bartulis gavo Metų vicekugelio nominaciją už neapgalvotas statybas prie Šiaulių katedros.

– Visada dalininkų susirinkimuose savivaldybės atstovas liks mažumoje, nes mūsų klebonas vargu, ar išdrįs balsuoti kitaip, nei balsuoja Šiaulių vyskupijos atstovas. Aš pati klebonui Žaromskiui sakiau, kad, kai jis stovi šalia vyskupo, jo galva nuleista žemyn ir mato tik savo sutanos paskutinę sagą,– teigė Tytuvėnuose gyvenanti žurnalistė Nijolė Petrošiūtė. – Sutikite, keista, kai Piligrimų centrą finansuoja Europos Sąjunga, valstybė, savivaldybė, o vyskupija ir bažnyčia prie to nė centu neprisideda, bet jų atstovų nuomonė nulemia visus sprendimus.

Beje, N. Petrošiūtė buvo viena iš iniciatorių, ieškojusių ir radusių ūkininkų, kurie po gaisro, kai tuoj pat reikėjo dyzelino, jo davė nemokamai.

– Neseniai dar vienas ūkininkas pažadėjo dovanoti dyzelino, bet, kai sužinojo, jog centro direktoriumi dar tebedirba Pranas Jurkaitis, šios labdaros atsisakė. Jis pasakė: „Jurkaičio bažnyčiai neaukosiu“.

Be to, dalininkai yra nutarę ribotai žurnalistams teikti informaciją. N. Petrošiūtei pasiteiravus, kas tai gali padaryti, pasirodo, jog geriausia kreiptis į P. Jurkaičio dukrą, dešimtokę Akvilę. Tytuvėniškiai sako, kad tai gabi, sumani mergaitė, bet stebisi, kad tokios įstaigos spaudos atstovės pareigos patikėtos… gimnazistei.

Beje, nuobaudų gali sulaukti ir kitų parapijų klebonai, kurie eksponatus Tytuvėnų piligrimų centrui perdavė be Kultūros paveldo departamento (KPD) žinios. Apie tai praėjusio savaitgalio Lietuvos televizijos žinių laidoje „Panorama“ kalbėjo KPD Šiaulių padalinio vedėjas Rytis Budrys ir vyr. inspektorius Zenonas Stundžia. Be KPD žinios Piligrimų centrui buvo perduoti ir Tytuvėnų architektūros ansamblio pastatai.

Kartą po šv. Mišių į jose dalyvavusius tikinčiuosius kreipėsi Tytuvėnų gimnazijos istorijos mokytojas Robertas Mosėjus ir ragino žmones pasirašyti po reikalavimu, kad iš pareigų būtų atleistas P. Jurkaitis. Bet tytuvėniškių nuomonės išsiskyrė. Į redakciją paskambinusi buvusi mokytoja Nijolė Maslauskienė sakė: „Padėkite, kad Mosėjus taptų Piligrimų centro direktoriumi“. Kiti tytuvėniškiai, kiek juokaudami sakė, kad čia kilo interesų konfliktas, nes ir P. Jurkaitis, ir R. Mosėjus užsiima baidarių nuomos verslu ir jo reklamai nori panaudoti Piligrimų centrą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA