BIČIULIS

A. PAULAUSKIENĖ, O. L. GUDZINEVIČIŪTĖ

                      Vasario 21 dieną minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena.

Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyriaus nariai šią dieną mini ir savo skyriaus atkūrimo sukaktis. Šiemet gyvenimas privertė išbandyti naujas bendravimo formas – Gimtosios kalbos dienos minėjimas vyko nuotoliniu būdu.

                      Renginio vedėja LKD Kelmės skyriaus pirmininkė Alma Paulauskienė priminė, kad meilė savo kraštui atsispindi ne tik darbuose, bet ir kalboje, kurios puoselėjimas turėtų būti kiekvieno siekiamybė. Tokią mintį patvirtino ir Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokinės Smiltė Trijonytė ir Brigita Butkutė, apibendrinusios ir pristačiusios beveik penkiasdešimties 5–6 klasių mokinių, savo klasės draugų, mintis iš rašinių apie lietuvių kalbą. Nebuvo nė vieno neigiamo atsiliepimo, vaikai rašė, kad kalba – tai ne sudėtingų taisyklių rinkinys, bet kiekvieno iš jų esybės dalis, kad graži, skambi, sava kalba – tai dovana, o ištarti pirmieji žodžiai yra patys brangiausi ir įsimintiniausi jiems ir tėveliams. Sunku nesutikti su mokiniais, sakančiais: „Man lietuvių kalba lyg aukščiausias kalnas. Ji graži, bet sudėtinga. Ji lyg upelis įteka į upę, o po to į vandenyną. Kartais ji sunki, o kartais lengva kaip dukart du. Ji stebina mane lyg gražiausia pašvaistė, džiugina lyg saulės spindulėlis. O kaip kitaip? Tai juk gimtoji kalba…“

                      Renginyje dalyvavo Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė. Ji pasveikino kelmiškius šventės proga, papasakojo apie aktualiausius darbus. Skyriaus nariai dėkingi pirmininkei už įkvėpimą dirbti ir nuolatinį bendravimą. Malonu buvo pasveikinti Genovaitę Kačiuškienę, tapusią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureate, kuri neatlygintinai dirba valstybės labui, įgyvendina pozityvias idėjas, didina kalbos prestižą.

                      Kelmiškiams svarbu ir džiugu, kad gimtoji kalba rūpi Kelmės savivaldybės vadovams, nemažai administracijos darbuotojų yra aktyvūs LKD nariai. Sveikindami bičiulius Gimtosios kalbos dienos proga administracijos direktorius Stasys Jokubauskas ir laikinai mero pareigas einantis Egidijus Ūksas pabrėžė rūpinimosi gimtąja kalba svarbą, ragino visada prisiminti savo šaknis, išskirtinumą. Visus pralinksmino nuotaikingas rajono savivaldybės tarybos narės Emilijos Kvietkuvienės iš Kražių krašto linkėjimas žemaitiškai, prisimenant tarmių aktualumą. Daiva Stonienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, padėkojo rajono pedagogams už turiningą ir prasmingą lituanistinę veiklą.

          Ona Laima Gudzinevičiūtė informavo, kad LKD Kelmės skyrius, palaikydamas LKD Kalbos tvarkytojų skyriaus iniciatyvą, skelbia Žurnalisto – kalbos bičiulio rinkimus. LKD Kelmės skyrius nutarė pagerbti vietinės žiniasklaidos atstovus, kuriems rūpi kalba, jos statusas, prestižas: laikraščio „Šiaulių kraštas“ žurnalistę Reginą Musneckienę, laikraščio „Bičiulis“ redaktorę Oną Jautakienę, šio laikraščio žurnalistą Alvydą Geštautą ir buvusį žurnalistą Bronislovą Klimašauską. Tai žurnalistai, suprantantys gimtosios kalbos svarbą ir žiniasklaidos darbuotojų atsakomybę už žodį.

          Alma Paulauskienė pristatė LKD Kelmės skyriaus 2020 metų veiklos ataskaitą. Nors ir sudėtingomis sąlygomis, LKD Kelmės skyrius, kuriame 39 nariai, 2020-aisiais nuveikė nemažai gražių darbų:

  • Kartu su rajono lietuvių kalbos ir literatūros metodiniu būreliu suorganizuotas diktanto konkursas, kurio nugalėtojai mokiniai ir mokytojai iškilmingai pagerbti Vasario 16-osios šventėje Kelmės kultūros centre.
  • Surengtas ir Nacionalinio diktanto pirmasis etapas savivaldybėje.
  • Didžiausias metų renginys, skirtas Gimtosios kalbos dienai paminėti, vyko Žalpiuose. Alina Žalandauskienė – bibliotekininkė, muziejininkė ir bendruomenės pirmininkė – atvykusiems LKD nariams, mokiniams, mokytojoms bei kitiems kalbai ir kultūrai neabejingiems svečiams muziejuje papasakojo apie Žalpius, Kelmės kraštą garsinusius žmones: Jeronimą Ralį, Joną Garalevičių, Kazimierą Ralį. Renginio dalyviai edukacinėje klasėje dalyvavo improvizuotoje dailyraščio pamokoje, apžiūrėjo Šv. Benedikto bažnyčią. Svečius gražiai priėmė Žalpių bendruomenė. Renginį finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, organizavo Lietuvių kalbos draugijos Kelmės skyrius kartu su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės r. savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro Trečiojo amžiaus universitetu, Žalpių kaimo bendruomene ir Kelmės r. savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos Žalpių biblioteka.
  • Nemažai renginių gimtajai kalbai paminėti organizavo LKD Kelmės skyriaus narė Rita Grišienė, Žemaitės viešosios bibliotekos direktorė, kartu su įvairiais bibliotekos filialais.
  • Respublikinėje konferencijoje-seminare „Gimtoji kalba mokykloje“, tarp kurios organizatorių yra Kelmės rajono savivaldybė, pranešimus skaitė rajono atstovės Alma Paulauskienė, Asta Stulpinienė, Akvilė Staražinskaitė.
  • Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną teko ieškoti naujų formų, kaip paminėti šventinę dieną. LKD narių Egidijaus Ūkso, Onos Laimos Gudzinevičiūtės siūlymu ir Emilijos Kvietkuvienės iniciatyva organizuota telefoninio ryšio grandinėlė – pasveikinti kolegos, pasikalbėta apie gyvenimą karantino metu, pomėgius, laisvalaikį, skaitomas knygas.
  • Tarptautinę raštingumo dieną siekdami, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos darbuotojai keltų savo kvalifikaciją, tobulintų teorinius ir praktinius dokumentų valdymo įgūdžius, būtų visapusiškai raštingi, LKD nariai Stasys Jokubauskas, Rimas Milkintas ir Ona Laima Gudzinevičiūtė organizavo kolegoms mokymus, kuriuos vedė patyrusi lektorė iš Vilniaus Rasa Grigonienė.
  • Kelmiškių atstovės dalyvavo 2020 m. rugsėjo 26 d. Vilniuje vykusiame LKD XX suvažiavime. Kūrybinga LKD Kelmės skyriaus veikla, suburianti skirtingų kartų ir įvairių profesijų žmones, buvo įvertinta ir apdovanota padėka. Ypač didžiuojamės, kad LKD tarybos pirmininke išrinkta dr. Ona Laima Gudzinevičiūtė.

          Alma Paulauskienė palinkėjo LKD Kelmės skyriaus nariams ir 2021 metais sėkmingai dirbti, dalyvauti renginiuose, kuriuose mus visus suartina gimtosios kalbos reikalai.

Kelmiškius Gimtosios kalbos dienos proga sveikina Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *