BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

                      Sausio mėnesio pradžioje dėl informacijos apie vakcinaciją Kelmės rajone prireikė VšĮ Kelmės ligoninė direktorės E. Brazienės telefono numerio. Naršant jų svetainėje, už akių užkliuvo informacija, kad savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja L. Kutkutė dirba ir VšĮ Kelmės ligoninė viešųjų pirkimų specialiste. Ši žinia privertė pasidomėti, kiek savivaldybės administracijos darbuotojų dirba antraeilėse pareigose.

                      Į sausio 6 d. savivaldybės administracijos direktoriui S. Jokubauskui išsiųstą paklausimą atsakymas gautas sausio 15 d. („Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 4 punktas skelbia, kad informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis,– ne vėliau kaip per savaitę. Šį kartą atsakymas vėlavo dvi dienas – aut. pastaba).

                      Atsakyme rašoma: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Valstybės tarnautojui leidžiama dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai negali dirbti kito darbo ir gauti už šį darbą darbo užmokestį ar atlyginimą.

                      2020 metais kituose įstaigose, organizacijose ir įmonėse dirbo 8 Kelmės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai. (1 – VšĮ Kelmės ligoninė, 1 – Lietuvos samariečių draugijos Kelmės skyriuje, 1 – UAB „Kelmės vanduo“, 1 – Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 1 – Šiaulių universiteto, Tęstinių ir nuotolinių studijų  institute ir Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centre trečiojo amžiaus universitete, 1 – Kelmės kultūros centre, 1 – Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, 1 – Kelmės kredito unijoje. 2020 metais išduota 1 naujas leidimas dirbti kitą darbą, likę yra tęstiniai, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi sprendimas dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį galioja tol, kol asmuo dirba šį darbą.

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija neturi duomenų apie įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą kituose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, nes šie asmenys neturi įpareigojimo informuoti darbdavio apie kitą darbą.“

                      Kadangi šis atsakymas netenkino, sausio 20 d. buvo nusiųstas pakartotinis paklausimas. Paprašyta nurodyti Kelmės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pavardes, kuriems suteiktas leidimas dirbti antraeilėse pareigose, kokia etato dalimi ir kokiose įstaigose jie dirba?

                      Šį kartą atsakymas vėlavo 5 dienas (gautas vasario 5 d.).

                      Atsakyme rašoma: Pakartotinai informuojame, kad 2020 metais kituose įstaigose , organizacijose ir įmonėse dirbo 8 Kelmės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai. (1 – VšĮ Kelmės ligoninė, 0,5 etato; 1 – Lietuvos samariečių draugijos Kelmės skyriuje, projekte „Aš galiu“ 0,25 etato; 1 – UAB „Kelmės vanduo“, 0,25 etato; 1 – Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 1 etatas, Savivaldybės administracijoje šis asmuo dirba 0,5 etato krūviu; 1 – Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute, 0,5 etato 2020 m. paskaitos nevyko, bet leidimas galioja ir Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centre trečiojo amžiaus universitete, 1 valanda per savaitę, 2020 m. paskaitos nevyko, bet leidimas galioja; 1 – Kelmės kultūros centre, 0,5 etato; 1 – Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, 0,5 etato;1 – Kelmės kredito unijoje, 1 val. per dieną, 0,1 etato dalis.

                      Suteikiant leidimus dirbti kitą darbą asmenys įpareigojami laikytis darbo kodekso 114 straipsnio nuostatų dėl darbo laiko rėžimo, pagal individualiai suderintus darbo grafikus. Grafikai derinami teikiant prašymą dirbti kitą darbą.

                      Konkrečią informaciją apie konkrečių valstybės tarnautojų papildomą darbą galite rasti privačių interesų registre (PINREG).

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija gavusi informaciją apie valstybės tarnautojus be leidimo dirbančius kitą darbą, tokio elgesio netoleruos ir taikys tarnybinę atsakomybę.“

                      Šis atsakymas vėl netenkino. Į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių S. Jokubauską teko kreiptis dar kartą vasario 26 d. Buvo prašoma informuoti, ar savivaldybės administracijoje yra sudaryta komisija, nagrinėjanti valstybės tarnautojų prašymus dėl darbo antraeilėse pareigose, ar darbas su projektais, darbas rinkimų komisijoje yra laikomas antraeilėmis pareigomis. Taip pat buvo paprašyta pateikti valstybės tarnautojų, dirbančių antraeilėse pareigose darbo grafikus Savivaldybės administracijoje ir kitoje įstaigoje (kurioje dirba antraeilėse pareigose). Paprašyta nurodyti ne tik darbo krūvį kitoje įstaigoje, bet ir pareigas, kuriose kitoje įstaigoje dirba valstybės tarnautojas.

                      Vėl nesilaikant įstatymo savaitę vėlavo atsakymas.

                      Atsakyme, kurio žurnalistė sulaukė kovo 15 d. rašoma: „Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A-1159 sudaryta komisiją savivaldybės administracijos ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų prašymams leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir atšaukimo priimti. Komisijos pirmininkė Danutė Laivienė, administracijos direktoriaus pavaduotoja, pirmininko pavaduotojas Rimas Milkintas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, nariai Arturas Baltrukas, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, Arūnas Kasparavičius, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, Reda Každailienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja.

                      Darbas rinkimų komisijose ir darbas su projektais toje pačioje įstaigoje nėra laikoma kitu darbu, nes darbo sutartys su rinkimų komisjų nariais nėra sudaromos, o su asmenimis dirbančiais su projektais sudaromi papildomi susitarimai dėl projektinio darbo prie pagrindinės darbo sutarties.

                      Suteikiant leidimus dirbti kitą darbą asmenys įpareigojami laikytis darbo kodekso 114 straipsnio nuostatų dėl darbo laiko rėžimo, pagal individualiai suderintus darbo grafikus toje . Grafikai derinami  teikiant prašymą dirbti kitą darbą.  Darbuotojai dirba sekančiais grafikais: VšĮ Kelmės ligoninė, 0,5 etato (viešųjų pirkimų specialistas), pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 17.30 iki 21.30, penktadienį nuo 12.30 iki 17.30; Lietuvos samariečių draugijos Kelmės skyriuje, projekte „Aš galiu“ 0,25 etato (socialinis darbuotojas), Dirba laisvu nuo darbo savivaldybės administracijoje metu; UAB „Kelmės vanduo“, 0,25 etato (juristas konsultantas), Pirmadieniais ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 7.45 val. ir nuo 17.15 iki 18.30 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 7.45 val. ir  nuo 16.15 iki 17.30 val.; Šiaulių valstybinėje kolegijoje, 1 etatas (lektorius), Savivaldybės administracijoje šis asmuo dirba 0,5 etato krūviu. Kiekvieną mėnesį sudaromas ir Direktoriaus įsakymu tvirtinamas darbo grafikas; Šiaulių universiteto, Tęstinių ir nuotolinių studijų  institute, 0,5 etato (skaito paskaitas) 2020 m. paskaitos nevyko, bet leidimas galioja ir Kelmės r. suaugusiųjų mokymo centre trečiojo amžiaus universitete, 1 valanda per savaitę (skaito paskaitas). Kiekvieną mėnesį sudaromas ir Direktoriaus įsakymu tvirtinamas darbo grafikas 2020 m. paskaitos nevyko, bet leidimas galioja; Kelmės kultūros centre, 0,5 etato (kolektyvų vadovas ir atlikėjas), Pirmadieniais nuo 17.15 iki 21.15, Antradieniais nuo 17.15 iki 21.15, Trečiadieniais nuo 17.15 iki 21.15, Ketvirtadieniais nuo 17.15 iki 21.15, Penktadieniais nuo 16.00 iki 20.00.; Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre, 0,5 etato (viešųjų pirkimų specialistas), Pirmadieniais nuo 17.30 iki 21.00, Antradieniais nuo17.30 iki 21.30, Trečiadieniais nuo 17.30 iki 21.00, Ketvirtadieniais nuo 17.30 iki 21.30, Penktadieniais nuo 17.30 iki 21.00; Kelmės kredito unijoje, 1 val. per dieną, 0,1 etato dalis (vidaus audito tarnybos vadovas). Dirba laisvu nuo darbo savivaldybės administracijoje metu.“

                      Iš pateiktų atsakymų matyti, kad niekur neskelbiamos valstybės tarnautojų pavardės.

                      Tenka kreiptis į Valstybės duomenų apsaugos inspekciją, ar valstybės tarnautojai yra vieši asmenys, ar ne? Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos Teisės skyriaus patarėja R. Sinkevičiūtė-Šečkuvienė į paklausimą atsako per 15 minučių. Ji pataria šiuo klausimu kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą.

                      Iš šios tarnybos atsakymo sulaukta irgi laikantis įstatymo nurodyto termino. Atsakyme rašoma: Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 74 dalyje reglamentuojama, kad viešasis asmuo – valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas fizinis asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams.

                      Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos Nr. 1165 (1998) dėl teisės į privatumą 7 punkte įtvirtinta, kad viešieji asmenys yra asmenys, užimantys pareigas valstybės tarnyboje ir (ar) naudojantys viešuosius išteklius, ir, apskritai, visi tie, kurie atlieka reikšmingą vaidmenį visuomeniniame gyvenime (politikos, ekonomikos, meno, socialinėje, sporto ar bet kurioje kitoje srityje).

                      Taigi remiantis nurodytu reglamentavimu, valstybės tarnautojai, gaunantys atlyginimą iš biudžeto, yra laikomi viešaisiais asmenimis.“

                      Kelmės rajone kovo 1 d. duomenimis yra 22 proc. bedarbių. Ar valstybės tarnautojai, dirbdami antraeilėse pareigose, padeda mažinti bedarbių skaičių? Ar kas nors girdėjote apie aukščiau išvardintose įstaigose skelbiamus konkursus į laisvą darbo vietą? O gal valstybės tarnautojo paskelbta pavardė dėl darbo antraeilėse pareigose suduos smūgį jo garbei ir orumui?

                      Manau, kad gyventojai turi žinoti, kad tarp antraeilininkų yra ir savivaldybės administracijos skyriaus, poskyrio vedėjos ir seniūnė.

                      Apie darbuotojus vieši duomenys skelbiami jų darboviečių interneto svetainėse. Be to, dėl antraeilių pareigų valstybės tarnautojai turi pildyti privačių interesų deklaracijas. Taigi, VšĮ Kelmės ligoninė 0,5 etato viešųjų pirkimų specialiste dirba Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja L. Kutkutė, UAB „Kelmės vanduo“ 0,25 et. juristu konsultantu – Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas A. Baltrukas, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre 0,5 etato viešųjų pirkimų specialiste – Liolių seniūnė R. Kazlauskienė, Šiaulių valstybinėje kolegijoje 1 et. lektore – 0,5 et. dirbanti Savivaldybės administracijos gydytoja (tiesa, šiuo metu nedirba) Indrė Skirmantaitė, Kelmės kredito unijoje 0,1 et. vidaus audito tarnybos vadovu – Finansų skyriaus vyriausioji specialistė L. Petrauskienė, Tęstinių ir nuotolinių studijų institute 0,5 et. (skaito paskaitas) bei SMC Trečiojo amžiaus universitete 1 valandą per savaitę (skaito paskaitas) – vyriausioji kalbos tvarkytoja O. L. Gudzinevičiūtė, Kelmės kultūros centre 0,5 et. (kolektyvų vadovas ir atlikėjas) – Bendrojo priėmimo skyriaus vedėja D. Miklovienė, Lietuvos samariečių draugijos Kelmės skyriuje, projekte „Aš galiu“ 0,25 et. (socialinis darbuotojas) – Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė R. Levickienė.

                      Įdomu tai, kad Lietuvos samariečių draugijos Kelmės skyrius 2020 m. gegužės 1 d. nutraukė partnerystės sutartį projekte „Aš galiu“ ir R. Levickienė nuo to laiko šioje įstaigoje antraeilėse pareigose nedirba.

                      Palyginus Kelmės savivaldybės administracijos ir VšĮ Kelmės ligoninės darbo grafikus, kyla klausimas kaip Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja, dirbdama pilnu etatu, sugeba penktadieniais dirbti VšĮ Kelmės ligoninėje nuo 12.30 iki 17.30. Ar nesidubliuoja darbo laikas, nes savivaldybės administracijoje turėtų dirbti iki 15.45 val.? Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Jokubausko buvo prašyta parašyti darbo grafikus savivaldybės administracijoje ir kitoje įstaigoje. Deja, pilno atsakymo nėra, todėl kyla nepasitikėjimas.

                      Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Jokubausko atsakyme rašoma, kad darbo sutartys su rinkimų komisijos nariais nėra sudaromos. Bet rinkimų komisijoje dirbo ir techninis darbuotojas – kompiuterininkas, kuriam pagal valstybės tarnybos įstatymą turi būti sudaryta darbo sutartis. Šis specialistas atsakyme į paklausimą neminimas.

                      Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 10 str. 5 d. su valstybės tarnautojais darbo sutartys nesudaromos. Tačiau Savivaldybės administracijos direktoriaus S. Jokubausko atsakyme rašoma, kad „su asmenimis, dirbančiais su projektais, sudaromi papildomi susitarimai dėl projektinio darbo prie pagrindinės darbo sutarties“. Įdomu, prie kokios darbo sutarties sudaromi šie papildomi susitarimai, jei pagal Valstybės tarnybos įstatymą su valstybės tarnautoju sutartys nesudaromos.

                      Kyla ir dar daugiau klausimų. Tačiau kovo 23 d. įvyks Kontrolės komiteto posėdis, kuris svarstys klausimą „Dėl valstybės tarnautojų ir savivaldybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, teisės dirbti kitą darbą 2018-2020 metų laikotarpiu.“

                      Gal kartais komitetui pavyks rasti atsakymus į visus klausimus.

18 Komentarai(ų)

 • Tomas parašė:

  Supratau, kad gaunasi taip, jog visi mokytojai, gydytojai, kultūros darbuotojai yra vieši asmenys, nes gauna atlyginimą iš valstybės biudžeto.
  O kaip yra jei aš verslininkas, susergu ir gaunu iš sodros. Taip išeina, kad ir aš naudoju viešuosius išteklius ir tampu viešas asmuo?
  Kažkaip labai painu.

 • Kelmiškis parašė:

  Labai geras, aktualus ir drąsus straipsnis pagarba L.Dirbanauskaitei.

 • Bedarbis neturinti tinkamos kvalifikacijos pareigybei parašė:

  Klausimas: „Ar valstybės tarnautojai, dirbdami antraeilėse pareigose, padeda mažinti bedarbių skaičių?“o jie turi padėti mažinti? O jei nėra tarp bedarbių tinkamos kvalifikacijos turinčių,o pareigybė reikalinga? Ir jūs užduodate klausimą ar kas nors girdėjo apie skelbtą konkursą pareigybei užiimti-tokie konkursai viešai skelbiami ir yra privalomi.

 • Viešas anonimas parašė:

  Tai reikia dirbti ir suspėsi, ir autorei reiktų pabandyti,gerai išmano įstatymus ir terminus, moka klausimus uždavinėti ir žino ko klausti, dėl vakcinacijos iškart pas direktorių, gal irgi išeitų per kelias darbovietes dirbti. Aš paprastas žmogelis kelis minėtus asmenis pažįstu,žinau kad per du darbus dirba, laksto, ir nieko blogo čia nematau. Jauni žmonės moka darbą daryti, o ne kad svarbu darbo laiką atsėdėti, kaip autorė norėtų, bet nebe tie laikai, svarbu rezultatus parodyti, o ne duris užrakinti neduok dieve 15:44. O dėl bedarbių tai kam tie procentai, geriau paskaičiuokit kiek iš tų procentų sugeba,ar bent nori…

  • KM parašė:

   Tai mūsų Valstybės politika aiški dirbančiųjų atžvilgiu ypač per paskutinius 10 metų. Labiau apsimoka prisidarius vaikų gyvent iš pašalpų, ar sedėt darbo biržoj, nei kad ieškoti darbo, kurti verslą, kurti kažkokią pridėtinę vertę rajonui ar respublikai. Kiek čia rajone tu žmonių išmanančių teisę, finansus? Ar gerb D. Miklovienė kuri su choru garsina rajoną visoj respublikoj? Bet kaip ir sakiau, tiek valstybės politika, tiek spaudos atstovai kažkaip stengiasi mum duoti žinią, kad dirbti yra negerai ar net nusikaltimas.

 • Indre parašė:

  Dirbi-blogai, nedirbi-gerai. Įdomus požiūris ir skatinimas.
  Toks jausmas,kad kažkam tas asmuo nepatiko ir nori susidoroti.

 • Genutė parašė:

  Mes jau tokia tauta -savus plakam,o svečius taip mylim, na taip labai… labai..
  Emigruokit, dar sugebantis dirbti jaunime, tikrai būsite vertinami. Lietuva tik broliams ukrainiečiams, baltarusiams. Jie dar nepamiršo tarybinių laikų, dar moka nuo 8 iki 17 šiltai pasėdėti.

 • Virgis parašė:

  Nu specialistai tai kaip specialistai, bet kazi kaip seniunei sekas visur suspet 🙂

 • Kelmės gyventojas parašė:

  Paskaičius šį straipsnį susidaro toks įspūdis, kad gyvename kreivų veidrodžių šalyje. Asmenys, turintis ilgametę darbo patirtį toje srityje, neretai turintys ne vieną, o kelis aukštuosius išsilavinimus, yra maišomi su žemėmis, nes turi antrą darbą. Pagal autorės išsakytą mintį tie visi 22 procentai bedarbių gali dirbti su europiniais pinigais, lektoriauti universitete ir t.t. Matyt, šitiems darbams nereikia nei išsilavinimo, nei kompetencijos. Kita vertus, norėtųsi pamatyti kiek atsirastų norinčių dirbti anksti ryte arba vėlai vakare po savo pagrindinių darbų.Pati autorė mėtosi skambiomis frazėmis,pvz:„o gal valstybės tarnautojo paskelbta pavardė suduos smūgį jo garbei ir orumui?”. Įdomiais laikais gyvename, kada žmonės dirbdami per du darbus gali sau užtraukti gėda. O paskui autorė stebisi, kodėl nėra viešinamos pavardės. Kai vietinė spauda, ypatingai nedidelio miestelio kaip Kelmė, turi didžiulę įtaką žmonių pasaulėžiūrai, ja formuoja tokiais straipsniais su keliomis skambiomis frazėmis, prisidengę liaudies švietėjo skraiste. Paskui dar stebimasi iš kur toks didelis nepasitikėjimas valdžia, gydytojais ir kitais valstybei svarbų darbą atliekančiais amenimis. Kaip bebūtų gaila mums dar tolokai iki Vakarų demokratijos, kada už savo darbus žmonės yra gerbiami, o ne iškart lipdoma susitepusio, korumpuoto valdininko etiketė. O žurnalistams norėtųsi palinkėti nešališkumo, kurio šiame straipsnyje pasigendu.

  • Nuostaba parašė:

   Bėda ne tame, kad žmonės du darbus dirba, o kad dirba tuo pačiu laiku keliose įmonėse. Nežinau, ar šlovingame vakarų pasaulyje, kurį Jūs laikot pavyzdžiu, tai praktikuojama. Ar dar kur, ne valdiškoj institucijoj, tai įmanoma? Tai toks nešališkumas būtų. Juk kai tarkim anesteziologas budi Kelmės ligoninėj, Šiaulių ligoninė jam už tą laiką algos nemoka.

 • BIG DEAL parašė:

  Iš teksto aiškiai galima suprasti, kad problema ne tik besidubliuojantis darbo laikas, bet apskritai galimybė turėti du darbus. Juk parašyta darbo valandos, jos nesidubliuoja su pagrindiniu darbo laiku, bet autorė kvestionuoja šių žmonių orumu, garbe ir atimta galimybe dirbti tiems 22% bedarbių. Na ir vieša paslaptis, kad jei žmogus negali būti dviejose vietose vienu metu, jis savo darbą padaro po oficialių darbo valandų. Kažkodėl niekas straipsnių nerašo, kai žmogus pasilieka dirbti darbe, arba parsineša nebaigtą darbą į namus, taip aukodamas savo šeimyninį gyvenimą, o trijų valandų dubliavimasis vertas viso straipsnio. Beje, jei žmogus nesugebėtų atlikti savo darbų ar jis išsaugotų darbo poziciją? Ir iš asmeninės patirties galiu pasakyti, taip yra tokia praktika, kai žmogui yra derinamos darbo valandos. Tai yra vadinamo darbuotojo ir darbdavio lankstumu ir net nereikia žvalgytis po šlovinamąjį Vakarų pasaulį. Ko gero, tokiame mažame miestelyje kaip Kelmė, tai vis dar yra didelės reikšmės įvykis.

  • Nora parašė:

   Na, jei reikia neštis darbą namo ar pasilikti po darbo, tai arba ne savo rogėse sėdi ir nesugebi to darbo dirbti, arba per dieną kaveles gėrioji ar po krautuves ir kirpyklas lakstai.Nedirbi darbo laiku, dirbk po darbo, nėra ko verkšlenti.

 • Akibrokštas viduryje dienos parašė:

  Gerb. Loreta Dirbanauskaite, paskaičius Jūsų straipsnį iš tiesų kyla keletas klausimų. Ar pasauliui, valstybei ir savivaldoms kovojant su pandemija, kurios nepavyksta pažaboti daugiau kaip metus, labai aktualus, Jūsų straipsnyje itin pabrėžiamas, įstatymiškai numatytas paklausimo atsakymo laikas? Ar Jūs manote, jog savivalda, gaunanti ir analizuodama kaip vykdyti centrinės valdžios nurodymus, turimais ištekliais, turi teikti prioritetą atsakyti į žurnalistų klausimus nesusijusius su pandemija? Ir pasakykite prašau, kokią įtaką padarė atsakymų vėlavimas 2 ir 5 dienas?
  Beje, norėčiau pasidomėti ar esate susipažinusi su asmens duomenų įstatymu? Reglamentacija, kas yra pažeidimas? Labai įdomi Jūsų straipsnio dalis:
  “Šis atsakymas vėl netenkino. Į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių S. Jokubauską teko kreiptis dar kartą vasario 26 d. Buvo prašoma informuoti, ar savivaldybės administracijoje yra sudaryta komisija, nagrinėjanti valstybės tarnautojų prašymus dėl darbo antraeilėse pareigose, ar darbas su projektais, darbas rinkimų komisijoje yra laikomas antraeilėmis pareigomis. Taip pat buvo paprašyta pateikti valstybės tarnautojų, dirbančių antraeilėse pareigose darbo grafikus Savivaldybės administracijoje ir kitoje įstaigoje (kurioje dirba antraeilėse pareigose). Paprašyta nurodyti ne tik darbo krūvį kitoje įstaigoje, bet ir pareigas, kuriose kitoje įstaigoje dirba valstybės tarnautojas.
  . Iš pateiktų atsakymų matyti, kad niekur neskelbiamos valstybės tarnautojų pavardės.”
  Iš Jūsų pateikto klausimo, matosi, jog norėjote sužinoti: ar savivaldoje yra sudaryta komisija? Ar darbas rinkimų komisijoje yra laikytinas antraeilėmis pareigomis? Prašoma pateikti darbo grafikus darbuotojų dirbančių antraeilėse pareigose bei pareigas. Skaitant tokį straipsnį, susidaro nuomonė, jog tai kas nėra pasakoma, Jums, laikytina pažeidimu, bet įsiskaičius į Jūsų klausimą, taip pat būčiau pateikęs tokį atsakymą. Jūsų klausime nėra nurodyta pateikti pavardes asmenų kurie dirba antraeilį darbą.
  Kalbant apie Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją, ar neperžengėte kitų institucijų ir nežinojote, jog ši institucija rengia dokumentus kurie valstybėse narėse padeda rengti teisės aktus? Gal geriau reikėjo rinktis Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir apibrėžimus, o ne Tarptautnės organizacijos patariuomuosius aktus kurie neturi teisinės galios?
  Mano nuomone, nedarbas Kelmėje yra labai didelis lyginant su kitomis savivaldybėmis, bet įdomu, kaip Jūsų straipsnyje minimi asmenų pareigos, susijusios su nedarbo lygiu savivaldybėje? Kaip Jūs, būdama savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja mažintumėte nedarbo lygį? Ar šio darbuotojo pareiginiuose nuostatuose tai parašyta?
  Norėčiau, jog šis, Jūsų, nekompetetingas ir šmeižiantis straipsnis suduotų smūgį Jūsų garbei ir orumui. Jūsų straipsnis prasideda rašant pirmuoju asmeniu, viduryje nuvingiuoja į trečią asmenį ir pabaigoje vėl rašote pirmuoju asmeniu. Jūs minite faktus, kurie neatspindi realybės, norite atsakymų į klausimus kurių neužduodate ir vadovaujatės patariamosios organizacijos aktais priimtais 1998 m. tarptautinėse organizacijose, o ne Lietuvos Respubikos priimtais teisės aktais. Ar turite straipsnių redaktorių ar tai yra Jūsų antraeilės pareigos? Norėčiau pasiūlyti savo kandidatūrą, esu valstybės tarnautojas.

  • Akibrokštas 2 parašė:

   Iš tuščio pezėjimo matos, kad esi valstybės tarnautojas. Verslo įmonėj seniai būt ištėškę tamstelę…

 • Verkšlenantis robotas parašė:

  O Jums yra girdėti tokie dalykai kaip vizitas pas gydytoją,kurį šiuo ypatingai sunkiu metu beveik neįmanoma gauti, egzaminų laikymas ir kiti mažiau pramoginio pobūdžio dalykai. O gal Jūs galvojate, kad valdininkai, bet tikriausiai apkritai apie visą žmoniją kalbate, išskyrus pačią save, kad žmonės nesusiduria su gyvenimiškom situacijom, kada žūtbūt reikia išeiti iš darbo. Na pagal Jūsų tokį pažiūrį galima suprast imk biliotenį ir sedėk likusias 7 valandas laisvas be darbo. Taip užkraudamas savo darbą kolegai, arba pačiam sau, ko pasekoje darbo kokybė turėtų ženkliai sumažėti. Na bet juk mes robotai, padirbėsim iki 17:00 valandos ir nė minute ilgiau,o jei taip nutiks liksime sedėti su kavos puodeliu palei burną ir išsikrovusia baterija, iki kito ryto 8 valandos automatiško įsijungimo.Jei nesuprasite, patikslinu, aš čia netaikau konkrečiam žmogui,kalbu aplamai, nes akivaizdu iš praeito komentaro nelabai Jums sekėsi tai suprasti. Tikriausiai šįkart ir su sarkazmu nepakeliui. Vienas žymus žmogus yra pasakęs:„Po manęs nors ir tvanas” ir šia nemaria fraze uždarysiu šią diskusiją, nes ji jau tampa šiek tiek graudžiai juokinga, kaip ir bandymas, kažkam pasakyt jog darbe gali egzistuoti lankstumas tiek tarpusavio bendravime, tiek darbo grafike.

  • Verkšlentojai parašė:

   Imk tą biliotenį, kad duoda, ir nepervark bedirbdama, nemarioji darbštuole, tik lankstumas nėra dirbimas,t.y. dviejų algų gavimas, iš dviejų darboviečių už tas pačias 8 darbo valandas.

 • Pagarba Žurnalistei parašė:

  Super straipsnis!! Mes visi suprantame, kad tas antraeiles gauna ne šiaip sau asmenys, bet savi kaip visada. Śiaip įdomumo dėlei tegul pasižiūri kiek iš 22 proc. yra jaunimo su dar geresniu išsilavinimu, nei tie savivaldybės nepakeičiamieji!!! Geriau nerašę komentarų ir pykę ant vienintelės tiesybę ir tikslią tiesą rašančio s žurnalistės, atsiprašytų ir nesėdėtų ant dviejų kėdžių. Nes kaip seniūnė socdemų pasubinokė kiek pakeitė per metus postų, klausimas kodėl taip gerai jai sekasi??? Ir visi ten protu guoliai kad neklausk , o kontrolieriai savivaldybes ką veikia?? Irgi vieną dūdą muša!! Gėda visiems!!
  Tikuosi, kad gerbiama žurnaliste, nenustosite ir toliau viešintsite tų visų dykaduonių darbelius!!
  Kuo didžiausios sveikatos ir sekmės Jums!!

 • Įdomu parašė:

  Pagarba, ŽURNALISTEI, nes „užkabino“, tarkim, savivaldybės „ubagus“, gaunančius tūkstančius eurų. kuo daugiau turi, tuo daugiau nori. Nereikia nervintis, kad paviešino, juk parašė teisybę. Žinoma, teisybė niekam nepatinka, taip kad su straipsniu reikia susitaikyti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»