2023-06-03 (Šeštadienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

18 thoughts on “Valstybės tarnautojai antraeilininkai – po paslapties skraiste?

 1. Pagarba, ŽURNALISTEI, nes „užkabino”, tarkim, savivaldybės „ubagus”, gaunančius tūkstančius eurų. kuo daugiau turi, tuo daugiau nori. Nereikia nervintis, kad paviešino, juk parašė teisybę. Žinoma, teisybė niekam nepatinka, taip kad su straipsniu reikia susitaikyti.

 2. Super straipsnis!! Mes visi suprantame, kad tas antraeiles gauna ne šiaip sau asmenys, bet savi kaip visada. Śiaip įdomumo dėlei tegul pasižiūri kiek iš 22 proc. yra jaunimo su dar geresniu išsilavinimu, nei tie savivaldybės nepakeičiamieji!!! Geriau nerašę komentarų ir pykę ant vienintelės tiesybę ir tikslią tiesą rašančio s žurnalistės, atsiprašytų ir nesėdėtų ant dviejų kėdžių. Nes kaip seniūnė socdemų pasubinokė kiek pakeitė per metus postų, klausimas kodėl taip gerai jai sekasi??? Ir visi ten protu guoliai kad neklausk , o kontrolieriai savivaldybes ką veikia?? Irgi vieną dūdą muša!! Gėda visiems!!
  Tikuosi, kad gerbiama žurnaliste, nenustosite ir toliau viešintsite tų visų dykaduonių darbelius!!
  Kuo didžiausios sveikatos ir sekmės Jums!!

 3. O Jums yra girdėti tokie dalykai kaip vizitas pas gydytoją,kurį šiuo ypatingai sunkiu metu beveik neįmanoma gauti, egzaminų laikymas ir kiti mažiau pramoginio pobūdžio dalykai. O gal Jūs galvojate, kad valdininkai, bet tikriausiai apkritai apie visą žmoniją kalbate, išskyrus pačią save, kad žmonės nesusiduria su gyvenimiškom situacijom, kada žūtbūt reikia išeiti iš darbo. Na pagal Jūsų tokį pažiūrį galima suprast imk biliotenį ir sedėk likusias 7 valandas laisvas be darbo. Taip užkraudamas savo darbą kolegai, arba pačiam sau, ko pasekoje darbo kokybė turėtų ženkliai sumažėti. Na bet juk mes robotai, padirbėsim iki 17:00 valandos ir nė minute ilgiau,o jei taip nutiks liksime sedėti su kavos puodeliu palei burną ir išsikrovusia baterija, iki kito ryto 8 valandos automatiško įsijungimo.Jei nesuprasite, patikslinu, aš čia netaikau konkrečiam žmogui,kalbu aplamai, nes akivaizdu iš praeito komentaro nelabai Jums sekėsi tai suprasti. Tikriausiai šįkart ir su sarkazmu nepakeliui. Vienas žymus žmogus yra pasakęs:„Po manęs nors ir tvanas” ir šia nemaria fraze uždarysiu šią diskusiją, nes ji jau tampa šiek tiek graudžiai juokinga, kaip ir bandymas, kažkam pasakyt jog darbe gali egzistuoti lankstumas tiek tarpusavio bendravime, tiek darbo grafike.

  1. Imk tą biliotenį, kad duoda, ir nepervark bedirbdama, nemarioji darbštuole, tik lankstumas nėra dirbimas,t.y. dviejų algų gavimas, iš dviejų darboviečių už tas pačias 8 darbo valandas.

 4. Gerb. Loreta Dirbanauskaite, paskaičius Jūsų straipsnį iš tiesų kyla keletas klausimų. Ar pasauliui, valstybei ir savivaldoms kovojant su pandemija, kurios nepavyksta pažaboti daugiau kaip metus, labai aktualus, Jūsų straipsnyje itin pabrėžiamas, įstatymiškai numatytas paklausimo atsakymo laikas? Ar Jūs manote, jog savivalda, gaunanti ir analizuodama kaip vykdyti centrinės valdžios nurodymus, turimais ištekliais, turi teikti prioritetą atsakyti į žurnalistų klausimus nesusijusius su pandemija? Ir pasakykite prašau, kokią įtaką padarė atsakymų vėlavimas 2 ir 5 dienas?
  Beje, norėčiau pasidomėti ar esate susipažinusi su asmens duomenų įstatymu? Reglamentacija, kas yra pažeidimas? Labai įdomi Jūsų straipsnio dalis:
  “Šis atsakymas vėl netenkino. Į Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorių S. Jokubauską teko kreiptis dar kartą vasario 26 d. Buvo prašoma informuoti, ar savivaldybės administracijoje yra sudaryta komisija, nagrinėjanti valstybės tarnautojų prašymus dėl darbo antraeilėse pareigose, ar darbas su projektais, darbas rinkimų komisijoje yra laikomas antraeilėmis pareigomis. Taip pat buvo paprašyta pateikti valstybės tarnautojų, dirbančių antraeilėse pareigose darbo grafikus Savivaldybės administracijoje ir kitoje įstaigoje (kurioje dirba antraeilėse pareigose). Paprašyta nurodyti ne tik darbo krūvį kitoje įstaigoje, bet ir pareigas, kuriose kitoje įstaigoje dirba valstybės tarnautojas.
  . Iš pateiktų atsakymų matyti, kad niekur neskelbiamos valstybės tarnautojų pavardės.”
  Iš Jūsų pateikto klausimo, matosi, jog norėjote sužinoti: ar savivaldoje yra sudaryta komisija? Ar darbas rinkimų komisijoje yra laikytinas antraeilėmis pareigomis? Prašoma pateikti darbo grafikus darbuotojų dirbančių antraeilėse pareigose bei pareigas. Skaitant tokį straipsnį, susidaro nuomonė, jog tai kas nėra pasakoma, Jums, laikytina pažeidimu, bet įsiskaičius į Jūsų klausimą, taip pat būčiau pateikęs tokį atsakymą. Jūsų klausime nėra nurodyta pateikti pavardes asmenų kurie dirba antraeilį darbą.
  Kalbant apie Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją, ar neperžengėte kitų institucijų ir nežinojote, jog ši institucija rengia dokumentus kurie valstybėse narėse padeda rengti teisės aktus? Gal geriau reikėjo rinktis Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir apibrėžimus, o ne Tarptautnės organizacijos patariuomuosius aktus kurie neturi teisinės galios?
  Mano nuomone, nedarbas Kelmėje yra labai didelis lyginant su kitomis savivaldybėmis, bet įdomu, kaip Jūsų straipsnyje minimi asmenų pareigos, susijusios su nedarbo lygiu savivaldybėje? Kaip Jūs, būdama savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio vedėja mažintumėte nedarbo lygį? Ar šio darbuotojo pareiginiuose nuostatuose tai parašyta?
  Norėčiau, jog šis, Jūsų, nekompetetingas ir šmeižiantis straipsnis suduotų smūgį Jūsų garbei ir orumui. Jūsų straipsnis prasideda rašant pirmuoju asmeniu, viduryje nuvingiuoja į trečią asmenį ir pabaigoje vėl rašote pirmuoju asmeniu. Jūs minite faktus, kurie neatspindi realybės, norite atsakymų į klausimus kurių neužduodate ir vadovaujatės patariamosios organizacijos aktais priimtais 1998 m. tarptautinėse organizacijose, o ne Lietuvos Respubikos priimtais teisės aktais. Ar turite straipsnių redaktorių ar tai yra Jūsų antraeilės pareigos? Norėčiau pasiūlyti savo kandidatūrą, esu valstybės tarnautojas.

  1. Iš tuščio pezėjimo matos, kad esi valstybės tarnautojas. Verslo įmonėj seniai būt ištėškę tamstelę…

 5. Iš teksto aiškiai galima suprasti, kad problema ne tik besidubliuojantis darbo laikas, bet apskritai galimybė turėti du darbus. Juk parašyta darbo valandos, jos nesidubliuoja su pagrindiniu darbo laiku, bet autorė kvestionuoja šių žmonių orumu, garbe ir atimta galimybe dirbti tiems 22% bedarbių. Na ir vieša paslaptis, kad jei žmogus negali būti dviejose vietose vienu metu, jis savo darbą padaro po oficialių darbo valandų. Kažkodėl niekas straipsnių nerašo, kai žmogus pasilieka dirbti darbe, arba parsineša nebaigtą darbą į namus, taip aukodamas savo šeimyninį gyvenimą, o trijų valandų dubliavimasis vertas viso straipsnio. Beje, jei žmogus nesugebėtų atlikti savo darbų ar jis išsaugotų darbo poziciją? Ir iš asmeninės patirties galiu pasakyti, taip yra tokia praktika, kai žmogui yra derinamos darbo valandos. Tai yra vadinamo darbuotojo ir darbdavio lankstumu ir net nereikia žvalgytis po šlovinamąjį Vakarų pasaulį. Ko gero, tokiame mažame miestelyje kaip Kelmė, tai vis dar yra didelės reikšmės įvykis.

  1. Na, jei reikia neštis darbą namo ar pasilikti po darbo, tai arba ne savo rogėse sėdi ir nesugebi to darbo dirbti, arba per dieną kaveles gėrioji ar po krautuves ir kirpyklas lakstai.Nedirbi darbo laiku, dirbk po darbo, nėra ko verkšlenti.

 6. Paskaičius šį straipsnį susidaro toks įspūdis, kad gyvename kreivų veidrodžių šalyje. Asmenys, turintis ilgametę darbo patirtį toje srityje, neretai turintys ne vieną, o kelis aukštuosius išsilavinimus, yra maišomi su žemėmis, nes turi antrą darbą. Pagal autorės išsakytą mintį tie visi 22 procentai bedarbių gali dirbti su europiniais pinigais, lektoriauti universitete ir t.t. Matyt, šitiems darbams nereikia nei išsilavinimo, nei kompetencijos. Kita vertus, norėtųsi pamatyti kiek atsirastų norinčių dirbti anksti ryte arba vėlai vakare po savo pagrindinių darbų.Pati autorė mėtosi skambiomis frazėmis,pvz:„o gal valstybės tarnautojo paskelbta pavardė suduos smūgį jo garbei ir orumui?”. Įdomiais laikais gyvename, kada žmonės dirbdami per du darbus gali sau užtraukti gėda. O paskui autorė stebisi, kodėl nėra viešinamos pavardės. Kai vietinė spauda, ypatingai nedidelio miestelio kaip Kelmė, turi didžiulę įtaką žmonių pasaulėžiūrai, ja formuoja tokiais straipsniais su keliomis skambiomis frazėmis, prisidengę liaudies švietėjo skraiste. Paskui dar stebimasi iš kur toks didelis nepasitikėjimas valdžia, gydytojais ir kitais valstybei svarbų darbą atliekančiais amenimis. Kaip bebūtų gaila mums dar tolokai iki Vakarų demokratijos, kada už savo darbus žmonės yra gerbiami, o ne iškart lipdoma susitepusio, korumpuoto valdininko etiketė. O žurnalistams norėtųsi palinkėti nešališkumo, kurio šiame straipsnyje pasigendu.

  1. Bėda ne tame, kad žmonės du darbus dirba, o kad dirba tuo pačiu laiku keliose įmonėse. Nežinau, ar šlovingame vakarų pasaulyje, kurį Jūs laikot pavyzdžiu, tai praktikuojama. Ar dar kur, ne valdiškoj institucijoj, tai įmanoma? Tai toks nešališkumas būtų. Juk kai tarkim anesteziologas budi Kelmės ligoninėj, Šiaulių ligoninė jam už tą laiką algos nemoka.

 7. Nu specialistai tai kaip specialistai, bet kazi kaip seniunei sekas visur suspet 🙂

 8. Mes jau tokia tauta -savus plakam,o svečius taip mylim, na taip labai… labai..
  Emigruokit, dar sugebantis dirbti jaunime, tikrai būsite vertinami. Lietuva tik broliams ukrainiečiams, baltarusiams. Jie dar nepamiršo tarybinių laikų, dar moka nuo 8 iki 17 šiltai pasėdėti.

 9. Dirbi-blogai, nedirbi-gerai. Įdomus požiūris ir skatinimas.
  Toks jausmas,kad kažkam tas asmuo nepatiko ir nori susidoroti.

 10. Tai reikia dirbti ir suspėsi, ir autorei reiktų pabandyti,gerai išmano įstatymus ir terminus, moka klausimus uždavinėti ir žino ko klausti, dėl vakcinacijos iškart pas direktorių, gal irgi išeitų per kelias darbovietes dirbti. Aš paprastas žmogelis kelis minėtus asmenis pažįstu,žinau kad per du darbus dirba, laksto, ir nieko blogo čia nematau. Jauni žmonės moka darbą daryti, o ne kad svarbu darbo laiką atsėdėti, kaip autorė norėtų, bet nebe tie laikai, svarbu rezultatus parodyti, o ne duris užrakinti neduok dieve 15:44. O dėl bedarbių tai kam tie procentai, geriau paskaičiuokit kiek iš tų procentų sugeba,ar bent nori…

  1. Tai mūsų Valstybės politika aiški dirbančiųjų atžvilgiu ypač per paskutinius 10 metų. Labiau apsimoka prisidarius vaikų gyvent iš pašalpų, ar sedėt darbo biržoj, nei kad ieškoti darbo, kurti verslą, kurti kažkokią pridėtinę vertę rajonui ar respublikai. Kiek čia rajone tu žmonių išmanančių teisę, finansus? Ar gerb D. Miklovienė kuri su choru garsina rajoną visoj respublikoj? Bet kaip ir sakiau, tiek valstybės politika, tiek spaudos atstovai kažkaip stengiasi mum duoti žinią, kad dirbti yra negerai ar net nusikaltimas.

 11. Bedarbis neturinti tinkamos kvalifikacijos pareigybei parašė:

  Klausimas: „Ar valstybės tarnautojai, dirbdami antraeilėse pareigose, padeda mažinti bedarbių skaičių?”o jie turi padėti mažinti? O jei nėra tarp bedarbių tinkamos kvalifikacijos turinčių,o pareigybė reikalinga? Ir jūs užduodate klausimą ar kas nors girdėjo apie skelbtą konkursą pareigybei užiimti-tokie konkursai viešai skelbiami ir yra privalomi.

 12. Supratau, kad gaunasi taip, jog visi mokytojai, gydytojai, kultūros darbuotojai yra vieši asmenys, nes gauna atlyginimą iš valstybės biudžeto.
  O kaip yra jei aš verslininkas, susergu ir gaunu iš sodros. Taip išeina, kad ir aš naudoju viešuosius išteklius ir tampu viešas asmuo?
  Kažkaip labai painu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *