BIČIULIS

<Alvydas GEŠTAUTAS>

Kelmės krašto enciklopedijos redkolegijos narys

Pagaliau dienos šviesą išvydo net praėjusio tūkstantmečio pabaigoje dar žadėtos išleisti Kelmės krašto enciklopedijos pirmasis tomas, apimantis su mūsų rajonu susijusias politikos, mokslo, meno, sporto bei kitų sričių asmenybes, daugiavaikes šeimas, mūsų gimtinės vietoves įvykius, paveldą, gamtos paminklus ir kt. Pirmasis (410 psl.) tomas talpina mūsų krašto panoramą nuo A iki H raidės. Redakcinės kolegijos pirmininkas – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Algis Krutkevičius, vicepirmininkai – šio skyriaus vyr. specialistė Jadzė Gaupšienė bei ilgametis Kelmės gyventojas, jos bažnyčios metraštininkas Juozas Klimašauskas, nariai – istorikai savivaldybės politikas Egidijus Ūksas, kražiškis Edvardas Dirmeikis, Kelmės krašto muziejaus direktorė Danutė Žalpienė bei šių eilučių autorius, sporto metraštininkas Kęstutis Lukošius, bibliotekininkė Irena Bružienė. Į šį tomą pazteko apie 40 proc. pretendavusių straipsnelių. Leidinyje, kurį išleido „Gervelės“ leidykla, rasite publikacijas apie mūsų kraštietį, žinomą aktorių bei diplomatą Juozą Budraitį, buvusį Seimo narį Zenoną Adomaitį, tarpukariu Kelmėje dirbusį Joną Graičiūną, žymiausią iš mūsų kilusį futbolininką Šenderį Giršovičių, 12 metų rajonui vadovavusį merą Kostą Arvasevičių bei dabartinius rajono vadovus Vaclovą Andrulį ir Kęstutį Bilių, dabar kultūroje dirbančius Algimantą Armoną, Arną Arlauską, Danutę Anankaitę, buvusius klebonus Izidorių ir Vytautą Butkus, istoriką, profesorių ir diplomatą Alfonsą Eidintą. Beje, nors profesorius ir pats apie save parašė, tačiau leidinyje įsivėlė kelios korektūros klaidos. Iš Vaiguvos kilęs diplomatas dabar dirba Graikijoje, bet tekste parašyta, kad darbuojasi Braikijoje. Žinia, jis diplomato karjerą pradėjo JAV, o enciklopedijoje nurodyta, jog JAE. Leidinyje yra ir daugiau netikslumų. Parašyta, kad minėtas Z. Adomaitis dirbo Seime ne 1992-1996, o 1996-2000 m., jog Burbaičių piliakalnis yra ne Kukečių, o Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, kad dabartinis meras Vaclovas Andrulis turi ne du, o tris vaikus. Į kuriozišką padėtį pateko ir buvęs savivaldybės administracijos direktorius Bronius Paliulis. Jo pavardė (raidė „P“ bus vėliau – aut. pastaba) bus trečiajame tome. Tačiau atsidūrė pirmajame, nes korektoriai vardą ir pavardę sukeitė vietomis ir Paliulis „gavo“ Broniaus pavardę.

Knygos leidybą rėmė rajone visos veikiančios partijos, išskyrus socialdemokratus. Solidžiausią 7500 Lt paramą suteikė Liberalų sąjūdis (skyriui vadovauja Petras Račkauskas). Gal socdemai palaikė savu įnašu rajono lyderio V. Andrulio įnašą – 15 tūkst. Lt iš Mero fondo. Tačiau tuo susidomėjo savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė. Ji sakė „Bičiuliui“ (jis irgi nepamirštas enciklopedijoje – aut. pastaba), kad Mero fondo negalima naudoti knygų leidybai. Be to, Kelmės krašto enciklopedijos pirmo tomo leidybai panaudotos ir šių metų biudžete numatytos lėšos Žemaitės ir R. Biržinytės premijoms. Joms lėšų tikisi sutaupyti iš socialinėms pašalpoms numatytų lėšų. Beje, spaustuvė atspaudė tik 100 signalinių egzempliorių. Tad kas nori pamatyti šį leidinį, turi paskubėti. Jį galima įsigyti jau šiandien (kaina – 20 Lt) savivaldybėje, Viešųjų pirkimų skyriuje arba pas spaudos atstovę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA