BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Toks klausimas kyla, panagrinėjus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas išvadas apie Vijurkų vaikų globos namuose atliktą 2014 metų finansinį auditą. Dokumente, kurį pasirašė šios tarnybos kontrolierė Daiva Bružienė bei jos pavaduotoja Birutė Barakauskienė, teigiama: „Įstaigoje patvirtinta darbo apmokėjimo tvarka, tačiau joje nenurodyta, kokiais Lietuvos Respublikos teisės aktais vadovaujantis nustatomi konkretūs darbo apmokėjimo koeficientų dydžiai. Įstaigos vadovas (Petras Tverijonas – aut. pastaba) kai kuriems darbuotojams nustatė darbo užmokesčio koeficientus, nesivadovaudamas pedagogų, sveikatos priežiūros specialistų, socialinį darbą dirbančių darbuotojų atitinkamų ministerijų patvirtintais darbo užmokesčio koeficientais.

Nesivadovaujant Biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo 5.2 p., įstaigoje priedai skiriami nenurodant priedo skyrimo pagrindo. Įstaigoje nenustatyta priedų skyrimo tvarka. Negalime patvirtinti, kad įstaigos darbuotojams 2014 m. gruodžio mėnesį skirtų 5,3 tūkst. priedų suma panaudota teisėtai ir pagrįstai.

Įstaigos vadovas nesivadovavo DK 194 str. nuostatomis, nes kai kuriems įstaigos darbuotojams už darbą poilsio dienomis mokėjo tik vidutinį valandinį darbo užmokestį“.

Be to, Vijurkų vaikų globos namuose pernai nebuvo paisoma Vyriausybės patvirtintų pavyzdinių tarnybinių automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių. Globos namų tarnybinis automobilis naudojamas ne tik su įstaigos veikla susijusioms reikmėms, neužtikrinama transporto kontrolė, nepatvirtintas automobilio ridos limitas. Kontrolierių teigimu, jos negali patvirtinti, kad 16,3 tūkst. Lt transporto išlaidų buvo panaudota įstaigos funkcijoms atlikti.

„Įstaigoje nėra patvirtinta maitinimo organizavimo tvarka, nėra paskirto asmens, atsakingo už maitinimo organizavimą. Sunaudoti ir nurašyti produktų kiekiai neatitinka technologinėse kortelėse įrašytos maisto produktų normos patiekalo gamybai: jų nurašoma arba mažiau, arba daugiau. Patiekalai gaminami nesilaikant perspektyvinių valgiaraščių, kai kuriems patiekalams nesudarytos technologinės kortelės. Maisto produktų kiekis nurašomas pagal dvi amžiaus grupes. Tad neaišku, ar 116,5 tūkst. Lt globotinių maitinimui skirtų lėšų buvo panaudota racionaliai ir teisėtai.

Kai paskaitai tokias išvadas, norisi pripažinti, kad šalies valdžia teisi, norėdama atsisakyti valdiškų vaikų globos namų. Šeimynos ar šeimos, auginančios globotinius taip neatsakingai nesielgtų, nes taupytų kiekvieną eurą. Apskritai, bet kokia, žinoma, sąžiningai mokesčius mokanti privati bendrovė neleistų sau prabangos „iš oro“ nustatinėti algas, transportas būtų naudojamas tik su firmos veikla susijusioms reikmėms.

Kita vertus, ne pagal nustatytas tvarkas pinigai naudojami darbo užmokesčiui, transportui, ypač be tėvų gyvenančių vaikų maitinimui, visuomenėje kelia neigiamas emocijas, teisėtą pasipiktinimą. Be to, kur nėra skaidrumo, ten atsiranda vietos abejonėms dėl įstaigos vadovų sąžiningo darbo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA