BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Rugsėjo 14-oji – Tarptautinės demokratijos dienos išvakarės – įeis į rajono tarybos, jos suformuotų komitetų, komisijų, darbo grupių istoriją. Pirmą kartą nuo 1990 m. įvyko uždaras rajono tarybos Etikos komisijos posėdis. Iš jo buvo išprašytas žurnalistas. Prieš posėdžio pradžią komisijos pirmininkė, opozicijos atstovė Dalia Balčiūnienė komisijos narius ir vieną į posėdį atvykusį žurnalistą supažindino su komisijos nuostatų 23-iuoju straipsniu. Jame rašoma, kad, atlikdami tyrimą, komisijos nariai privalo laikyti paslaptyje duomenis ar žinias, kuriuos jie sužinojo vykdydami tyrimą, jeigu tokie duomenys ar žinios sudaro valstybės, komercinę, banko, tarnybos arba kitą įstatymų saugomą paslaptį; nenaudoti duomenų ar žinių asmeninei ar kitų asmenų naudai; kol komisija nebaigia tyrimo, niekam neteikti jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybes, su tyrimu susijusius asmenis, turimą medžiagą, duomenis.

Tad po šių teiginių pagarsinimo žurnalistui reikėjo išeiti iš posėdžių salės.

– Mes dirbame pagal Valstybės politikų etikos kodeksą, o jame įrašytos tokios nuostatos,–                       vėliau „Bičiuliui“ aiškino D. Balčiūnienė.

Tačiau nuostatuose nenurodyta, ar komisijos posėdžiai atviri, ar uždari. Be to, ir Vietos savivaldos, ir rajono tarybos veiklos reglamente deklaruotas viešumo principas, apie uždarus posėdžius nerašoma. Pastebėjęs šią dviprasmybę, pasiteiravau Teisės ir personalo skyriaus vedėjo Arūno Kasparavičiaus, kaip elgtis. Jis pasakė, kad nuostatuose nerašoma, kad posėdžiai uždari ir kliūčių jame dalyvauti žurnalistui nėra. Be to, teisininkas atkreipė dėmesį, kad posėdyje nebus kalbama apie valstybės, komercinių, banko, tarnybos saugomas paslaptis. Praėjusiame „Bičiulio“ laikraščio numeryje jau rašėme, kad šiame posėdyje buvo nagrinėjamas vicemero Izidoriaus Šimkaus elgesys, t.y. Sprendžiama, ar jis nepažeidė viešų ir privačių interesų. Dėl to į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) kreipėsi Kelmės ligoninės direktorė Benina Petrošiutė. Tačiau VTEK sprendimo nepriėmė ir perdavė jį svarstyti mūsų rajono tarybos Etikos komisijai.

Etikos komisijos nuostatai prieštarauja ir Visuomenės informavimo įstatymo 14 straipsnio 3 punktui, kuris suteikia teisę apie viešą asmenį (toks ir yra I. Šimkus) spausdinti informaciją be jo sutikimo. Taip pat minėti komisijos nuostatai prieštarauja ir Visuomenės informavimo įstatymo 5 straipsniui, kuriame rašoma apie teisę rinkti ir skelbti informaciją. Beje, I. Šimkus neprieštaravo, kad žurnalistai dalyvautų posėdyje. Vadinasi, yra du keliai. Pirmas – tikslinti Politikų etikos kodeksą, Etikos komisijos nuostatus. Antras – keisti Vietos savivaldos, Visuomenės informavimo įstatymus, mūsų rajono tarybos veiklos reglamentą ir šiuose dokumentuose apriboti teisę gauti informaciją apie viešus asmenis, įteisinti uždarus posėdžius.

Be to, šis Etikos komisijos posėdis buvo neteisėtas. Komisijos nuostatų devintasis straipsnis skelbia, kad posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja du trečdaliai narių. Etikos komisijoje yra septyni nariai, o jos posėdyje dalyvavo tik keturi. Kvorumui reikėjo penkių. Kelmės Nepriklausomybės kvartalo seniūnaitė Jolanta Dausinienė „Bičiuliui“ sakė, kad ji posėdyje nedalyvaus ir informavo jo sekretorę, nurodžiusi, kad I. Šimkus yra jos dėdė. Tačiau ji pagal Etikos komisijos nuostatus turėjo dalyvauti posėdyje. J. Dausinienė negali tik balsuoti dėl išvadų ir kolegoms turi nurodyti motyvus.

Ir dar vienas pastebėjimas. Ar beturi prasmės šio klausimo nagrinėjimas? Priminsime, kad B. Petrošiutė kreipėsi į VTEK dėl to, kad I. Šimkus nenusišalino nuo balsavimo, nes jo įmonė yra pasirašiusi sutartį su Kelmės ligonine. Liepos 22-ąją vykusiame Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komiteto posėdyje politikai analizavo Kelmės ligoninės gydytojo Rimtauto Kavaliausko pareiškimą dėl B. Petrošiutės veiksmų. Kadangi diskusija buvo susijusi su medikų atlyginimais, komiteto nariai balsavo, kad algų nustatymo kriterijais pasidomėtų Kontrolės ir audito tarnyba. Tačiau savivaldybės kontrolierė Daiva Bružienė informavo, kad komitetas neturi teisės Kontrolės ir audito tarnybai skirti užduotis, o tą gali padaryti tik rajono taryba. Taigi, ir minėtas balsavimas, kuriame dalyvavo I. Šimkus, ir priimtas sprendimas yra niekiniai. Ar verta diskutuoti dėl juridinės galios neturinčių sprendimų?

Tiesa, kitame komiteto posėdyje, kuriame I. Šimkus nedalyvavo, jo nariai balsavo dėl kreipimosi į merą Vaclovą Andrulį, kad šis minėtą klausimą įtrauktų į rajono tarybos posėdžio darbotvarkę. Bet siūlymas nesurinko balsų daugumos. „Bičiuliui“ D. Bružienė sakė, jog ji Kelmės ligoninėje mato tam tikrą riziką ir šios įstaigos auditą įrašė į veiklos planą. Auditas išvadas turėtų pareikšti kitų metų pradžioje.

Mūsų žiniomis, praėjusį trečiadienį vykusiame Etikos komisijos posėdyje buvo išklausyti I. Šimkaus ir B. Petrošiutės pasisakymai, jie komisijai pateikė reikalingus dokumentus. Komisija planuoja už išvadas balsuoti rugsėjo 28 d. Pagal šios komisijos nuostatus spauda  bus informuota tik apie išvadas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA