BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdyje, kuriame didžiųjų Kelmės rajono ugdymo įstaigų vadovai pristatė 2016 m. veiklos ataskaitas, paaiškėjo įdomus faktas. Pasirodo, dauguma mokyklų, kuriose įrengti granuliniai šildymo katilai, už mokyklų šildymą moka daug mažiau. Tik Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktorė R. Andrulienė posėdyje sakė, kad nors ir mokykloje šilta, už vieno mėnesio šildymą turi mokėti 8-9 tūkst. Eur. Mokykloje energijos tiekimu rūpinasi UAB „Biolitex“. Tuomet komiteto narys E. Ūksas pastebėjo, kad su šia bendrove baigiasi pasirašyta sutartis ir klausė, ar ji bus pratęsta. Direktorė R. Andrulienė atsakė, kad sutartis baigiasi, bet joje yra punktas, numatantis galimybę ją pratęsti.

Ūksas klausė, jei šildymas toks brangus, tai gal reikia ieškoti kitų tiekėjų?

Direktorė atsakė, kad galimybių ieškoti kitų šilumos tiekėjų jie neturi, nes UAB „Biolitex“ į mokyklos katilinę investavo dideles lėšas, pastatė naujus katilus. Jei mokykla su šia bendrove nutrauks šilumos tiekimo sutartį, tai ši išmontuos ir išsiveš katilus.

– Šito laukiau trejus metus. Prisimenu, kad dar 2013 m. rugpjūčio mėnesį savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė dėjo dideles pastangas tam, kad ateitų šis tiekėjas. Mes, tarybos nariai, nematėme šios sutarties. Kas davė leidimą mokyklos direktoriui pasirašyti šildymo katilų pirkimo sutartį? – klausė E. Ūksas.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto pasėdyje nedalyvavo savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė. Todėl apie susidariusią situaciją dėl Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos šildymo E. Ūksas savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės paklausė per Kontrolės komiteto posėdį. I. Sirusienė atsakė, kad sutarties projektas ir techninė specifikacija su savivaldybės administracija derinti nebuvo, todėl ši nieko nežinanti. Viešuosius pirkimus vykdė Šaukėnų V. Pūtvio-Putvisnkio gimnazija, sutartį pasirašė tuometinis direktorius A. Armalis.

Tuomet, Kontrolės komiteto narys E. Ūksas pastebėjo įdomų faktą, kad panašiai tuo pačiu metu (2013 m. spalio 31 d.) I. Sirusienė iš UAB „Granterma (Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos šildymo tiekimo viešąjį konkursą laimėjo UAB „Biolitex“, UAB „Šilalės mediena“ ir UAB „Granterma“, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu, su jomis sutartis pasirašyta 2013 m. rugsėjo 9 d. – aut. pastaba) pirko šildymo katilą už 11900 Lt. Apie tai rašoma I. Sirusienės privačių interesų deklaracijoje. UAB „Biolitex“ direktoriaus pavaduotoja dirbo tuometinio savivaldybės tarybos nario Ž. Grencevičiaus žmona E. Grencevičienė, o pats Ž. Grencevičius, E. Ūkso duomenimis, buvo bendrovės akcininkas.

– Tai niekaip nesusiję. Man reikėjo šildymo katilo. Pasitariau su Ž. Grencevičiumi. Jis man rekomendavo šios bendrovės katilą, kurį aš ir įsigijau,– aiškino I. Sirusienė.

O dabar pateikiame informaciją, kaip Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje buvo įsigyti šildymo katilai.

2013 m. liepos 17 d. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio tuomet dar vidurinės mokyklos direktorius A. Armalis savivaldybės administracijos direktorę I. Sirusienę informuoja, kad nuo liepos 22 d. su UAB „Izobara“ mokyklos iniciatyva nutraukiama šildymo paslaugų tiekimo paslauga. Tame rašte prašoma savivaldybės administracijos atlikti mažos vertės viešąjį pirkimą arba teikti pagalbą mokyklai jį organizuojant ir vykdant.

2013 m. liepos 22 d. savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė pasirašo įsakymą, kuriuo deleguoja Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę L. Kutkutę į Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos vykdomo šilumos tiekimo mokyklai viešųjų pirkimų komisiją nario teisėmis. Kyla pagrįstas klausimas: jei viešųjų pirkimų konkurse dalyvavo savivaldybės specialistė, tai kodėl savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė tvirtina, kad savivaldybės administracija apie šį viešąjį konkursą nieko nežinojo?

2013 m. rugpjūčio 1 d. Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos direktorius A. Armalis įsakymu patvirtina supaprastinto atviro konkurso sąlygas, kuriose nurodoma, kad šilumos energija bus teikiama 3 metus iki 2016 m. gegužės 1 d., o mokyklos šilumos įrenginiai modernizuojami iki 2013 m. spalio 1 d.

2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos direktorius A. Armalis savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiąją specialistę L. Kutkutę patvirtina mokyklos vykdomo viešojo pirkimo komisijos nare.

2013 m. rugsėjo 9 d. pasirašoma sutartis su viešąjį konkursą laimėjusiomis UAB „Biolitex“, UAB „Šilalės mediena“ ir UAB „Granterma“, veikiančiomis jungtinės veiklos pagrindu. Bendra pasiūlymo kaina (Lt su PVM) – 165935,77.

2014 m. lapkričio 11 d. atsiranda suderinimo protokolas dėl sumontuotos katilinės įrangos, kurį suderina UAB „Biolitex“ ir Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio jau nebe vidurinės mokyklos, o gimnazijos direktorius A. Armalis. Šiame protokole atsiranda nauja suma – 194141,64 Lt plius PVM. Be to rašoma, kad katilinės amortizaciniai atskaitymai, priklausomai nuo pagamintų kW/h sudarys 10-12 proc. Katilinės įranga mokyklos nuosavybe tampa po 10 metų eksploatacijos arba apmokėjus likutinę vertę, jei pasibaigus sutarčiai ji nebepratęsiama ar pasirenkamas kitas šilumos tiekėjas.

Šis suderinimo protokolas, pasirašytas tuometinio Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktoriaus A. Armalio, įpareigoja gimnaziją tęsti sutartį su tiekėjais 10 metų, arba apmokėti jiems likutinę vertę ir tą sutartį nutraukti.

Bet įdomiausias yra UAB „Biolitex“ raštas parašytas 2016 m. gegužės 24 d. Priminsime, kad UAB „Biolitex“ direktoriaus pavaduotoja dirba E. Grencevičienė, o tuometinis Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Ž. Grencevičius, pasak E. Ūkso, turi šios bendrovės akcijų. Taigi, UAB „Biolitex“ 2016 m. gegužės 24 d. rašte rašoma, kad bendrovė, pasirašiusi su Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio vidurine mokykla sutartį dėl katilinės modernizavimo, šios katilinės modernizuoti negalėjo, nes pastaroji nebuvo įteisinta – neturėjo nei techninio projekto, nei techninės būklės patvirtinimo pažymos, nei šilumos katilų techninių pasų, nuosavybės dokumentų, be to, šie buvo sumontuoti neleistinose patalpose. Todėl, įvertinusi tuometinę situaciją, UAB „Biolitex“, skubiai suradusi ir pasirašiusi 2013 m. rugsėjo 18 d. katilinės įrengimo ir nuomos sutartį su partneriais, įrengė naujose patalpose visiškai naują, atitinkančią keliamus Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos reikalavimus tokiems objektams, katilinę – ko visiškai nebuvo numatyta keliamose konkurso sąlygose ir pasirašant paslaugų sutartį. Šią katilinę UAB „Biolitex“ nuomoja iš ją įrengusios ir nuosavybės teise priklausančios …UAB „Vižerana“, kurios direktorius – tuometinis rajono tarybos narys Ž. Grencevičius.

Įdomu, katilinės modernizavimo sutartį pasirašo viešąjį konkursą laimėjusios bendrovės „Biolitex“, „Šilalės mediena“ ir „Granterma“. Katilus be sutarties su mokykla 2013 m. įrengia UAB „Vižerana“. Sutarties suma išauga nuo 165935,77 Lt su PVM iki 194141,64 Lt be PVM (suma su PVM niekur nenurodoma). O jau 2014 m. bendrovė „Biolitex“ su Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos direktoriumi A. Armaliu pasirašo suderinimo protokolą, kuris pasmerkia mokyklą 10 metų „lažui“ – už 1 kv. m šildymą mokėti po 2 Eur.

Visoje šioje šildymo katilų detektyvinėje istorijoje keistai atrodo tai, kad savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė Ž. Grencevičiaus rekomendacijų dėka įsigyja šildymo katilą iš UAB „Granterma“, o pats tuometinis savivaldybės tarybos narys Ž. Grencevičius įrengia šildymo katilus Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje.

Tuometinis savivaldybės tarybos narys Ž. Grencevičius dar 2013 metais, kaip rašoma tų metų „Respublikoje“ ir „Verslo žiniose“, dėl svorio apribojimų miškovežiams ir nesąžiningos konkurencinės kovos atsidūrė ties bankroto riba. Matyt, naujas mokyklų šildymo verslas apsukriam verslininkui apsimokėjo.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA