BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Po kontrolierės D. Bružienės atlikto finansinio (teisėtumo) audito Kelmės rajono savivaldybėje paaiškėjo, kad valdininkai savivaldybėje ir toliau painioja viešuosius ir privačius interesus.

Priminsime, kad 2016 m. gegužės 18 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) svarstė Kelmės rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Renatos Sakalauskienės elgesį ir nusprendė, kad pastaroji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje įstaigoje įstatymą, nes 2015 metais ji nenusišalino nuo savivaldybės administracijos vykdyto dviejų automobilių nuomos viešojo konkurso procedūrų, kurį laimėjo R. Sakalauskienės sutuoktinio darbovietė UAB „Transalda“.

Dirbo ir savivaldybėje, ir Kelmės vietiniame ūkyje

Kontrolierės skelbiamoje audito ataskaitoje „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio bei savivaldybės lėšų ir turto naudojimo finansinio (teisėtumo) audito rezultatų“ rašoma, kad veiklos audito UAB „Kelmės vietinis ūkis“ metu buvo nustatyta, kad dažnai pirkimus savivaldybės administracijoje organizuodavo arba įstaigoms sąmatas sudarydavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas Vytautas Strebulis, kuris antraeilėse pareigose dirbo UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir kurio vykdomus mažos vertės pirkimus laimėdavo UAB „Kelmės vietinis ūkis“.

Audito ataskaitos projekto derinimo metu savivaldybės administracija nesutiko su kontrolierės išvadomis. Buvo aiškinama, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos savivaldybės administracijoje yra įgyvendinamos ir nurodė, kad Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas V. Strebulis dėl leidimo dirbti kitą darbą į savivaldybės administracijos direktorių nesikreipė. Kadangi šio fakto V. Strebulis nedeklaravo privačių interesų deklaracijoje, administracija neturėjusi duomenų apie jo darbą UAB „Kelmės vietinis ūkis“. Tačiau kontrolierė D. Bružienė nustatė, kad šis savivaldybės administracijos paaiškinimas prieštarauja tam faktui, kad pati savivaldybės administracija 2016 m. rugpjūčio 24 d. raštu informavo UAB „Kelmės vietinis ūkis“ apie V. Strebulio darbo grafiką.

Savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė į tai atsakė, kad minėtą raštą UAB „Kelmės vietinis ūkis“ parengė pats V. Strebulis (šitą faktą, pasak I. Sirusienės, patvirtina dokumentų valdymo sistemos Kontora duomenys), jis nederintas su personalo ar kitu savivaldybės administracijos specialistu ir informacijos, kokiu pagrindu ši informacija pateikiama UAB „Kelmės vietinis ūkis“, V. Strebulis niekam nepateikė. Todėl, pasak I. Sirusienės, savivaldybės administracija nieko nežinojo apie V. Strebulio darbą UAB „Kelmės vietinis ūkis“.

Įdomus faktas. Kurioje dar įstaigoje įmanoma, kad jos darbuotojas be vadovų žinios kurtų ir į kitą įstaigą siųstų raštus?

Šiuo metu V. Strebulis savivaldybės administracijoje nebedirba.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nurodo, kad valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai turi kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Kontrolierė D. Bružienė atkreipė dėmesį į tai, kad tik 2016 metų pabaigoje, kai prasidėjo audito procedūros, savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė įsakymu paskyrė asmenį, kuris kontroliuoja, kaip administracijoje dirbantys asmenys vykdo įstatymo nuostatas.

Sprendimai, susiję su žmonos vadovaujama įstaiga

Audito metu kontrolierė nustatė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus (dabartinis pavadinimas – Architektūros ir urbanistikos skyrius) vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis, būdamas atsakingas už turizmą, 2015-2016 metais pirko įvairių leidinių, lankstinukų prekes ir paslaugas iš MB „Eivesa“ už 6940 Eur.

Šios įmonės priešistorė tokia: 2012 m. gruodžio 4 d. įsteigiama mažoji bendrija (MB) „Eivintas“, kurios vadovas – Vilmantas Kizis. 2014 m. kovo 4 d. įmonės vardas keičiamas į MB „Eivesa“, kartu keičiasi ir vadovas. Juo tapo Inga Bieliūnaitė. Socialiniuose tinkluose matyti (tiesa, šiuo metu nuotraukos ištrintos – aut. pastaba), kad I. Bieliūnaitė ir A. V. Kiziai kartu aktyviai keliauja, bendrauja, švenčia šventes.

Tiesa, 2017 m. gegužės 10 d. MB „Eivesa“ likviduota juridinio asmens organų sprendimu.

Kizis, pirkdamas prekes iš šios įmonės, pats kvietė tiekėjus, darė apklausą, pats arba jo žmona Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė, dirbanti VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ direktore, tas prekes nurašinėjo.

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 25 d. priėmė sprendimą pritarti, kad būtų įgyvendinamas projektas „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas“ ir kad paraiškos teikėja būtų VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, kuriam vadovauja Vilmanto Kizio žmona Asta Vaitkevičiūtė-Kizienė. V. Kizis nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ ir 2017 m. gegužės mėnesio komitetuose pristatė šį klausimą. Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad V. Kizio pareigybė yra susijusi su paveldosauga, todėl jam nuolat tenka būti interesų konflikte.

Dėl audito metu nustatytų dalykų kontrolierė kreipėsi į VTEK, prašydama įvertinti, ar V. Kizis nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

VTEK pavedė savivaldybės administracijai įvertinti V. Kizio elgesį ir apie priimtus motyvuotus sprendimus informuoti.

Komisijos verdiktas

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta tyrimo komisija: pirmininkė – D. Genutienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, nariai: A. Kasparavičius, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, S. Jokubauskas, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, konstatavo, kad V. Kizis, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas, Tarybos Kaimo reikalų ir verslo komiteto, Biudžeto ir investicijų komiteto, Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komiteto posėdžių metu pristatęs Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sprendimo projektą „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos Angelų Karalienės bažnyčios ir bernardinų vienuolyno ansamblio arkadų galerijos restauravimas“ pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas.

Taip pat V. Kizis, pasirašęs lankstinukų „Aplankyk Kelmės kraštą“ paskirstymo aktą (2016-06-20), kurių viena iš gavėjų yra VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, nesilaikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatų.

Tačiau V. Kizis, vykdydamas 2015-02-27 ir 2016-04-13 pirkimą ir parengdamas paraiškas leidinio „Turizmo maršrutų, lankytinų vietų ir apgyvendinimo ir maitinimo vietų ir apgyvendinimo ir maitinimo įstaigų bei edukacinių programų aprašymai, kita naudinga informacija“ viešajam pirkimui ir stendo „Pašimšės gynybiniai įtvirtinimai“ maketavimo, spausdinimo ir tvirtinimo paslaugos pirkimo procedūroms vykdyti dalyvaujant MB „Eivesa“, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys), nepažeidė.

Komisija rekomendavo V. Kiziui nusišalinti nuo su VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“ susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ar priėmimo stadijų, kad ir kaip jos būtų įvardijamos (pasitarimas, neformali konsultacija, klausimo pristatymas, dokumento ar akto pasirašymas ir kt.).

VTEK, gavusi Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos išvadas, joms pritarė.

Informacija – galingas ginklas

Šiais laikais disponavimas tam tikra informacija yra galingas ginklas, padedantis kopti karjeros laiptais, laimėti konkursus ir t.t.

Savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės sudaryta komisija, nagrinėjusi, ar V. Kizis supainiojo viešuosius ir privačius interesus, nenustatė, kad I. Bieliūnaitė, perėmusi po V. Kizio vadovavimą MB „Eivesa“, yra V. Kizio artimas asmuo. Komisijos nuomone, negalima vienareikšmiškai teigti apie galimą V. Kizio asmeninį suinteresuotumą atliekant viešuosius pirkimus ir laimėtoju parenkant MB „Eivesa“.

Jei negalima vienareikšmiškai teigti, tai negalima ir vienareikšmiškai neigti.

Jau minėjome, kad socialiniuose tinkluose buvo matyti, kad I. Bieliūnaitė ir A. V. Kiziai kartu aktyviai keliauja, bendrauja, švenčia šventes. Tačiau šiuo metu nuotraukų nebeliko, jos iš socialinių tinklų ištrintos. Jei nėra ko slėpti, tai kam tas nuotraukas reikia trinti? Tai verčia susimąstyti, ar tikrai V. Kizis neturėjo suinteresuotumo atliekant viešuosius pirkimus ir laimėtoju parenkant MB „Eivesa“.

Keistai atrodo ir tai, kad Kontrolės ir audito tarnybai susidomėjus šios bendrijos sąsajomis su V. Kiziu, MB „Eivesa“ 2017 m. sausio 9 d. keičia savo statusą į likviduojamą. Ši bendrija gegužės 10 d. likviduota.

Juridinėje bendrijos „Eivesa“ istorijoje rašoma, kad pastaroji užsiima katalogų, nuotraukų, graviūrų ir atvirukų, sveikinimo atvirukų, blankų, plakatų, meno kūrinių reprodukcijų, reklaminės medžiagos, kitų spaudinių leidyba.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas V. Kizis ir pirko iš šios bendrijos leidinių ir lankstinukų už 6940 Eur.

Tačiau viešuosius pirkimus MB „Eivesa“ laimėdavo ne tik savivaldybės administracijos skelbtuose konkursuose.

Štai 2014 m. ši bendrija stebuklingu būdu tampa… kelionių agentūra „Eivesa“ ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė iš jos perka kelionės organizavimo į Švediją paslaugą už 15852,50 Lt (4591,20 Eur). Įdomu, kaip mažoji bendrija, užsiimanti spaudinių leidyba tampa kelionių agentūra! Dar įdomiau, kad šiame viešųjų pirkimų konkurse be „Eivesos“ dalyvauja VšĮ „Tytuvėnų piligrimų centras“, vadovaujama V. Kizio žmonos A. Vaitkevičiūtės-Kizienės, ir VšĮ „Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras“. Ar šios įstaigos realiai dalyvavo konkurse, nes konkursas organizuotas apklausos raštu būdu? O gal jos įrašytos dėl būtino trijų dalyvių skaičiaus?

Pasirodo, „Eivesa“ ne tik užsiėmė spaudinių leidyba ir kelionių organizavimu. 2015 m. Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupė už 932,25 Eur iš šios bendrijos nupirko išvykstamųjų konferencijų organizavimo paslaugą. Be šios bendrijos konkurse dalyvavo VšĮ „Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras“ ir Mildos Knyzelienės įmonė. Konkursas vykdytas apklausos žodžiu būdu.

Įdomiausias MB „Eivesa“ laimėtas viešasis pirkimas – amatų ir folkloro dienų organizavimo paslauga Tauragėje už 5000 Eur. Šią paslaugą pirko Tauragės rajono vietos veiklos grupė 2015 m. Konkurse be minėtos bendrijos ir vėl dalyvavo VšĮ „Kelmės turizmo ir verslo informacijos centras“ bei… D. Štaboko individuali įmonė. Kaip įmonė, užsiimanti keleivių pervežimu, gali dalyvauti amatų ir folkloro dienų organizavimo paslaugos pirkimo konkurse? Peršasi atsakymas, kadangi konkursas buvo organizuojamas apklausos žodžiu būdu, tai gal viešoji įstaiga ir individuali įmonė buvo įrašytos dėl būtinų trijų dalyvių skaičiaus.?Įdomu, gal jos net nežinojo, kad dalyvauja tokiame viešųjų pirkimų konkurse.

Tai tik keletas internete rastų MB „Eivesa“ laimėtų viešųjų konkursų. Visa ši informacija neleidžia vienareikšmiškai teigti, kad savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas V. Kizis niekaip nesusijęs su MB „Eivesa“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA