BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

2017 m. lapkričio 11 d. „Bičiulio“ numeryje, straipsnyje „Laisvos darbo vietos – ne visiems?“ rašėme, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijoje be konkurso į laisvas darbo vietas priimami nauji darbuotojai. Informacijos apie šias laisvas darbo vietas savivaldybės interneto puslapyje nebuvo. Tuomet nei savivaldybės administracijos direktorė, nei jos pavaduotoja negalėjo paaiškinti, kaip šie darbuotojai sužinojo apie laisvas darbo vietas, kaip jie buvo atrinkti.

Šiemet iš darbo Kelmės rajono savivaldybės administracijoje savo noru pasitraukė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja R. Sakalauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė L. Samulytė. Šią savaitę, „Bičiulio“ duomenimis, Viešųjų pirkimų skyrių paliko vyriausioji specialistė I. Makauskienė.

Tačiau savivaldybės administracijoje yra nepakeičiamų specialistų, kurie „klajoja“ iš skyriaus į skyrių.

2017 m. gegužės 8 d. įvyko konkursas į Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (terminuotą laiką, kol po tikslinių atostogų į darbą grįš darbuotoja). Šį konkursą laimėjo R. Rimdeikienė, prieš tai dirbusi Kelmės policijos komisariato atstove spaudai. Po tikslinių atostogų grįžus darbuotojai, be konkurso R. Rimdeikienė pereina dirbti į Švietimo, kultūros ir sporto skyrių, į laisvą R. Blužienės darbo vietą, nes pastaroji laimėjo konkursą į Pakražančio gimnazijos direktoriaus pareigas.

Šią savaitę iš Bendrojo priėmimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigų (ši pareigybė buvo reikalinga rajono savivaldybės mero priimamojo dokumentų valdymo funkcijai vykdyti – aut. pastaba) į Viešųjų pirkimų skyrių perėjo dirbti R. Kazlauskienė.

Jei į Bendrojo priėmimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigas R. Kazlauskienė buvo priimta be konkurso, tai šį kartą į šias laisvas pareigas jau yra skelbiamas konkursas. Tiesa, ir dėl šio konkurso kyla daug klausimų: vieną dieną konkursas skelbiamas, kitą – jis atšaukiamas, trečią – vėl skelbiamas, tačiau konkurso organizavimo laikas nepratęsiamas. Kaip paaiškino Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Kasparavičius, buvo supaprastinti reikalavimai, kad daugiau pretendentų galėtų dalyvauti konkurse, todėl konkursas buvo atšauktas, o vėliau vėl paskelbtas.

Dėl paskutinių pasikeitimų savivaldybės administracijoje buvo kreiptasi į savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją D. Laivienę.

Į paklausimą atsakymą paruošė Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Kasparavičius:

„Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-11-14 įsakymu Nr. A-1276 patvirtino „Konkursų į Kelmės rajono savivaldybės administracijos specialistų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas organizavimo tvarkos aprašą“. 4 punkte numatyta, kad <…> Apie konkursą skelbiama Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje. Skelbime nurodoma, dėl kokių pareigų skelbiamas konkursas, kur, iki kada ir kokius dokumentus privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse (toliau – pretendentai). Taip pat nurodoma, kur galima gauti išsamesnės informacijos apie skelbiamą konkursą, pateikiamas pareigybės aprašymas. Informacijos apie laisvas darbo vietas skelbimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarime Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų intereso svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-04-22 įsakymu Nr. A-405 patvirtiname „Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainės administravimo tvarkos apraše“, todėl papildomo teisės akto, kuriuo būtų reglamentuojama skelbimų apie laisvas darbo vietas tvarka, priėmimas nėra tikslingas. Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainės rubrikoje „Informacija apie konkursus ar priėmimą į laisvas darbo vietas“ skelbiama visa informacija apie konkursinės pareigybės arba laisvos darbo vietos (pareigybės) pavadinimą bei priimtą asmenį arba konkurso neįvykimo priežastis.

Kazlauskienė į vyriausiosios specialistės pareigas Administracijos Viešųjų pirkimų skyrių perkeliama vadovaujantis LR darbo kodekso 46 str. 1 d., kuri numato, kad, kai kodeksas ar kitos darbo teisės normos nesuteikia darbuotojui teisės reikalauti pakeisti darbo sąlygas, darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo darbo sąlygas.

Pažymėtina, kad R. Kazlauskienė savo darbo praktikoje nėjo „gidės“ ar „mero sekretorės“ pareigų 2011-09-01 – 2016-04-22 laikotarpiu ji Šiaulių valstybinėje kolegijoje ėjo viešųjų ryšių specialistės pareigas, 2016-04-25 – 2017-07-03 laikotarpiu VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre dirbo turizmo-verslo konsultante. Dirbdama aukščiau minėtose pareigose R. Kazlauskienė buvo paskirta viešųjų pirkimų organizatore (t. y. pirkimų iniciatore, vykdytoja, atsakinga už pirkimų planavimą ir priežiūrą). Jos patirtį viešųjų pirkimų srityje patvirtina iš ankstesnių darbo vietų pateiktos pažymos, todėl traktuojama, kad į Viešųjų pirkimų skyrių perkeliama darbuotoja patirties šioje srityje turi. Nuo 2017-07-04 R. Kazlauskienė eina Administracijos Bendrojo priėmimo skyriaus vyresniosios specialistės pareigas. Kadangi nuo 2018-03-12 Administracijos Viešųjų pirkimų skyriuje iš 3 lieka 1 specialistas, vykdomas kito Administracijos darbuotojo perkėlimas jo paties prašymu. Šiuo atveju tai nėra laisva pareigybė ir konkursas nėra organizuojamas.

Bendrojo priėmimo skyriaus vyresniojo specialisto pareigybės aprašymo kvalifikaciniai reikalavimai buvo išplėsti, siekiant, kad konkurse dalyvautų didesnis pretendentų skaičius.

UAB „Kelmės šilumos tinklai“ direktoriaus pareigybės aprašymas buvo patvirtintas UAB „Kelmės šilumos tinklai“ valdybos sprendimu (2017-10-25 protokolas Nr. 6). UAB „Kelmės šilumos tinklai“ direktoriaus pareigybės aprašymas ir jo kvalifikaciniai reikalavimai nustatyti, atsižvelgiant į siekį leisti dalyvauti konkurse didesniam pretendentų skaičiui.“

Atsakymas rodo, kad galime tik pasidžiaugti savivaldybės administracijoje dirbančiais plataus profilio specialistais, kurių kompetencija leidžia pereiti iš skyriaus į skyrių, pasirinkti geriau apmokamas pareigybes…

Keista, kad neatsirado pretendentų su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu į UAB „Kelmės šilumos tinklai“ direktoriaus pareigas. Kažkodėl biudžetinėms įstaigoms vadovauja vadovai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, tačiau savivaldybės įmonės vadovui reikalavimai sumažinami.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA