BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

                      Praėjusių metų lapkričio 29 d. rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriame rašoma, kad nuo 2019 m. balandžio 4 d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūroje Viešųjų pirkimų skyrius panaikinamas ir nuo 2019 m. balandžio 5 d. įsteigiamas Kelmės rajono savivaldybės administracijos struktūros Teisės ir personalo skyriuje Viešųjų pirkimų poskyris.

                      Atrodo, visiškai logiškas sprendimas, nes jau nuo 2018 m. sausio 24 d. šis skyrius neturėjo vedėjo, o atsakingu už Viešųjų pirkimų skyriaus veiklos organizavimą nuo 2018 m. vasario 1 d. buvo paskirtas Teisės ir personalo skyriaus vedėjas A. Kasparavičius. Be to, Viešųjų pirkimų skyriuje dirba mažiau nei 5 darbuotojai.

                      Taigi, skyrius beveik metus neturėjo vedėjo, jį ruošiamasi nuo balandžio mėnesio reorganizuoti į poskyrį. Tačiau staiga iškyla būtinybė, ir nuo sausio 16 d. šiam skyriui vadovauti be konkurso paskiriama L. Kutkutė.

                      Kokia būtinybė verčia 2,5 mėn. paskirti vedėją Viešųjų pirkimų skyriui?

                      Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, einanti Administracijos direktoriaus pareigas D. Laivienė atsiunčia Teisės ir personalo skyriaus vedėjo A. Kasparavičiaus paruoštą atsakymą. Atsakyme teigiama, kad „atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų skyriaus veiklos sudėtingumą ir atsakingumą bei į Teisės ir personalo skyriaus vedėjo užimtumą, buvo priimtas sprendimas, kad skyriui turi vadovauti vedėjas, kuris būtų atsakingas ne tik už skyriaus veiklos organizavimą, bet ir funkcijų, nustatytų Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pareigybės aprašyme, vykdymą“.

                      Keista, metus šios būtinybės nebuvo, bet ji atsirado, likus 2,5 mėn. iki skyriaus pertvarkymo į poskyrį.

                      Kodėl nebuvo skelbtas konkursas į šias pareigas?

                      Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos visuomenės informavimo specialistė Lina Biekštaitė taip pakomentavo šią situaciją: „Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad, kai yra tarnybinė būtinybė, karjeros valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo turi teisę valstybės tarnautoją laikinai perkelti į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje, įstaigoje ar įstaigų sistemos įstaigoje, esančioje toje pačioje arba kitoje gyvenamojoje vietovėje. To paties straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad karjeros valstybės tarnautojas į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas be konkurso, išskyrus kadencijai priimtą valstybės tarnautoją, gali būti perkeltas jį į pareigas priimančio asmens sprendimu tik tuo atveju, kai karjeros valstybės tarnautojo tarnybinė veikla įvertinama labai gerai ir jis atitinka tos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

                      Vertinant Valstybės tarnybos įstatymą sistemiškai, už įstaigos žmogiškuosius išteklius įstaigoje yra atsakingas įstaigos vadovas ir jis priima sprendimus, kokiu būdu ir kada pareigybės turėtų būti užimamos.“

                      Apie tarnybinę būtinybę jau rašėme. O Viešųjų pirkimų skyriaus dviejų vyriausiųjų specialistų tarnybinės veiklos vertinimai vyko 2019 m. sausio 9 d. ir sausio 14 d.

                      Kaip rašoma Savivaldybės administracijos atsiųstame rašte, „abiejų tarnautojų veikla buvo įvertinta labai gerai. Vienam tarnautojui buvo siūloma padidinti pareiginės algos koeficientą, antrąjį buvo siūloma perkelti į aukštesnes pareigas, tai ir buvo padaryta, nes specialisto turimas išsilavinimas (aukštasis universitetinis) ir darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje (ne mažiau kaip vieneri metai) atitiko keliamus reikalavimus.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA