BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

                      Kontrolės komitete jo nariai S. Lekšas ir D. Ivoškis pristatė klausimą „Dėl Darbo kodekso reikalavimų suteikiant kasmetines atostogas savivaldybės darbuotojams ir pavaldžių įstaigų bei organizacijų vadovams vykdymo“.

                      Savivaldybės administracijos buvo paprašyta pateikti duomenis apie darbuotojų atostogas. Dokumentai buvo pateikti, tačiau informacija juose – nuasmeninta. Iš pateiktų dokumentų paaiškėjo, kad savivaldybės administracijos darbuotojai turi sukaupę daug nepanaudotų atostogų.

                      Pasak S. Lekšo, iš pateiktų nuasmenintų dokumentų galima spręsti, kad pateiktame sąraše pirmu ir antru numeriu eina skyriaus vedėjas ir jo pavaduotojas arba seniūnas ir jo pavaduotojas.

                      Nagrinėjant šį klausimą buvo žiūrima į tuos darbuotojus, kurie 2018 m. gruodžio 31 d, buvo sukaupę 30 ir daugiau nepanaudotų atostogų dienų.

                      Paaiškėjo, kad Apskaitos skyriuje net 7 darbuotojai turi sukaupę daugiau nei 30 dienų nepanaudotų atostogų. Yra tokių, kurie turi 57 dienas. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriuje pirmas numeris turi sukaupęs 53 dienas. Socialinės paramos skyriuje 1 ir 5 numeris – daugiau kaip 30, Statybos ir infrastruktūros skyriuje 1 numeris – 39, Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje 3 numeris – 49, 7 numeris – 45 dienas.

Labiausiai pranešėją S. Lekšą nustebino Teisės ir personalo skyriaus darbuotojai. Paaiškėjo, kad šio skyriaus 1 numeris turi sukaupęs 65, antras – 35, šeštas – 46 dienas.

Turto valdymo skyriuje 4, 12 numeriai sukaupė daugiau nei 30 dienų atostogų, 15 numeris – net 62, Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje daugiau kaip 30 dienų nepanaudotų atostogų turi 1, 7, Kelmės seniūnijoje – 3, 5, Kelmės apylinkių seniūnijoje – 1, 2 numeriai, Tytuvėnų seniūnijoje – 1 numeris turi sukaupęs net 63 dienas, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje 1 numeris – 40, Kražių seniūnijoje 2 numeris – 27, Liolių seniūnijoje 1 numeris – 34 dienas. O Kukečių seniūnijoje 2019 m. pradžioje pirmas numeris turėjo sukaupęs net 77,7 dienas atostogų, 2 numeris – 68, o 7 numeris – 34 dienas.

                      Panaši situacija su savivaldybei pavaldžių įstaigų bei organizacijų vadovų atostogomis.

                      Pasak pranešėjo S. Lekšo, padalinių vadovai patys nenori naudotis atostogomis ir tuo piktnaudžiauja.

                      Pagal Darbo kodekso nuostatas vieną kartą per metus darbuotojas turi išeiti atostogų ne mažiau kaip 10 darbo dienų. Pranešėjai, peržiūrėję dokumentus, nustatė, kad ne visiems darbuotojams buvo numatytos tokios trukmės atostogos.

                      Ypač daug atostogų turi sukaupę skyrių vedėjai, jų pavaduotojai, seniūnai ir jų pavaduotojai.

                      Paaiškėjo, kad Kražių seniūnijoje yra darbuotojų, turinčių nepanaudotų atostogų net už 2013 metus.

                      Pasak S. Lekšo, iš surinktų duomenų neaišku, kas kontroliuoja skyrių vedėjų išėjimą į atostogas. Peršasi išvada, kad vadovai į atostogas nori eina, nori ne.

                      Savivaldybės administracijos vidaus dokumentuose nėra numatyta tvarka, kaip darbuotojai išleidžiami atostogų.

  1. Lekšas pasidomėjo ir savivaldybės administracijos darbuotojų atostogų grafiko keitimu. Buvo paimta vieno mėnesio 7 diena. Tą dieną atostogų išėjo 90 darbuotojų, tačiau to mėnesio 10 dieną gauta 20 prašymų pakeisti atostogų datą. Yra tokių darbuotojų, kurie per 6 mėnesius sugebėjo 7 kartus keisti atostogų datą.

                      Savivaldybės administracijos direktorius S. Jokubauskas pastebėjo, kad savivaldybės administracijos darbuotojai yra sukaupę atostogų už 280 tūkst. Eur, kurie turi būti numatyti biudžete ir laikomi. Be to, pasak S. Jokubausko, tokių dalykų, kad tiek daug būtų sukaupta atostogų, negali būti. Jei darbuotojai nepavargsta ir neina atostogų, tai gal reikia peržiūrėti krūvius? Savivaldybės administracijos direktorius S. Jokubauskas mano, kad tai tam tikras piktnaudžiavimas.

                      Atsižvelgdami į aukščiau pateiktą informaciją ir į tai, kad sudarytame atostogų grafike daliai darbuotojų numatyta galimybė atostogauti pagal atskirus prašymus, nors tai nėra numatyta darbo tvarkos taisyklėse, Kontrolės komitetas daro prielaidą, kad kai kuriems darbuotojams yra sudaromos privilegijos, todėl siūlo ištirti, kokiu pagrindu daliai darbuotojų suteikiamos privilegijos atostogauti pagal prašymus; nustatyti priežastis ir įvertinti, ar sudarant kasmetinių atostogų grafiką buvo laikomasi darbo tvarkos taisyklių; ar tinkamai buvo taikomas darbo tvarkos taisyklių 74 str. keičiant atostogų grafiką pagal prašymus; įvertinti personalo skyriaus darbą; pakeisti darbo tvarkos taisykles atsižvelgiant į Kontrolės komiteto siūlymus.

                      Kontrolės komiteto rekomendacijas siūloma įgyvendinti iki 2019 metų gruodžio 1 dienos.

1 Komentaras

  • Receptas gydyt veltėdžius mokesčių mokėtojų pinigų taškytojus parašė:

    Sumažinti tų veltėdžių parazitų per pusę, po trijų mėnesių žiūrėti kas vyksta su atostogomis, jei toliau neina atostogų, sumažinti dar per pusę

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA