BIČIULIS

Ona PETRAVIČIENĖ

Liepos septynioliktąją neeiliniame Kelmės rajono savivaldybės tarybos posėdyje mūsų politikai turės parodyti, kam jie palankesni – Šiaulių verslininkui Vladimirui Popovui ar Užvenčio seniūnijos Beržėnų ir Pašilėnų kaimų žmonėms. Tą dieną bus balsuojama dėl Dvaro gatvės panaikinimo ir Ledupio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo Beržėnų kaime.

Vieną sprendimą panaikinus, galios kitas

Praėjusių metų lapkričio 26 d. Kelmės rajono taryba priėmė sprendimą „Dėl Dvaro gatvės panaikinimo ir Ledupio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimų Beržėnų kaime, Užvenčio seniūnijoje“. Kadangi šis klausimas liečia viso Beržėnų kaimo gyventojų interesus, o sprendimas yra paviešintas tik savivaldybės tinklapyje ir paskelbtas savivaldybės bei Užvenčio seniūnijos skelbimų lentose, bet nebuvo paskelbtas spaudoje, Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje pateikė išvadą, kad Beržėnų kaimo gyventojai nebuvo informuoti ir neturėjo galimybės laiku susipažinti su priimtu sprendimu. Vyriausybės atstovo nuomone, balsuodami už šį sprendimą, tarybos nariai atsižvelgė tik į žemės sklypų savininko Vladimiro Popovo ir MB „Simanda“ pasiūlymus, todėl šį sprendimą pasiūlė panaikinti. Dėl to ir bus balsuojama neeiliniame tarybos posėdyje. Tačiau verslininko interesus ginantys rajono politikai jau yra pažengę į priekį. 2014 m. sausio 29 d. rajono taryba patvirtino Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių specialųjį planą, kurio sprendiniuose Dvaro gatvės Beržėnų kaime nėra, o Ledupio gatvė – ištiesinta. Kadangi Šiaulių teritorijos planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius specialiojo plano projekto rengimo bei viešinimo procedūros pažeidimų nerado, lengva politikų ranka palaimintas sprendimas toliau bus palankus ne mūsų rajono gyventojams, o kitur Beržėnų dvarą nusipirkusiam verslininkui.

Susigriebta per vėlai

Beržėnuose pirmiausia susitikau su garbaus amžiaus Irena Elena Daroškina. 1936 m. gimusi Elena visą savo gyvenimą praleido Beržėnuose. Beržėnų dvare dirbo jos senelė, mama, o ir dešimtmetei mergaitei ne kartą teko su suaugusiais apsilankyti dvare ir iš arti pamatyti grafienę. Ištekėjusi už Vladimiro Daroškino, Elena nuo 1971 metų gyvena pačių pasistatytame name šalia šimtamečių ąžuolų. Iš aplinkinių sužinojusi, kad dvarą nusipirkęs verslininkas Vladimiras Popovas sumanė suformuoti dvaro teritoriją, panaikinti Dvaro gatvę ir pakeisti Ledupio gatvės kelio atkarpą, močiutė pradžioje tuo nenorėjo patikėti. Kaip verslininkas ištiesins kelio atkarpą, jei jo pasirinktoje vietoje auga galiūnai ąžuolai? Elena sako, kad Ledupio gatvės keliu važinėjo grafienė ir dabartinis kelias yra visiems priimtinas. Tik su tarybos spendimu susipažinusi aukštuosius mokslus baigusi Elenos dukra Sigutė Dauknienė čia įžvelgė verslininko V. Popovo savanaudiškumą. Pasak Sigutės, Vladimiras visiškai nepaiso vietos gyventojų interesų ir tarybos palaimintu sprendimu Beržėnų ir Pašilėnų kaimų gyventojams kelia daug rūpesčių. Pastebėjusi, kad mūsų rajono savivaldybės darbuotojai nepaiso įstatymų, Šiauliuose gyvenanti S. Dauknienė parašė skundą LR Seimo kontrolieriui, o šis jį persiuntė Vyriausybės atstovui. Kitą raštą dėl Ledupio gatvės kelio atkarpos darbų sustabdymo ir ąžuolų išpjovimo moteris su 41 vietos gyventojų parašu išsiuntė Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkui Linui Balsiui. Jos manymu, nusipirkęs dalį valstybinės žemės ir sumanęs ištiesinti kelio atkarpą, verslininkas ne tik suniokos čia augančius ąžuolus, bet ir kėsinsis į kitų žmonių privačią nuosavybę. Sigutė sakė, kad pagyvenusius žmones nėra sunku apgauti, nes pastarieji visiškai nesigaudo valdininkų padarytuose brėžiniuose. Tą patvirtino ir Daroškinų kaimynai Aldona ir Jonas Daudoravičiai.

–Nesuprantame, kam to kito kelio reikia, jei tas pats yra mums geras? Kodėl jis turi būti tiesiamas per ąžuolyną, „palaidojant“ kanalizacijos šulinį, po mūsų sodybos langais? Kam ketinama griauti mūsų tvorą ir likusį mūsų gyvenimą paversti baime dėl savo gyvybių?- klausė pasipiktinę sutuoktiniai.

Ne tik Daudoravičiai, bet ir lentpjūvės savininkas Saulius Šližys stebėjosi tuo, kaip į Beržėnus kartu su rajono meru Vaclovu Andruliu atvykęs Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vedėjas Algirdas Kazlauskas vietos gyventojus bandė įtikinti, kad rekonstruoto kelio atkarpa pagerins eismo saugumą, jei ir dabar plačiu vieškeliu be problemų važiuoja bet koks transportas.

–Pirmiausia keista iš paveldosaugos specialisto buvo girdėti kalbą, kad čia yra ne ąžuolynas, o tik krūmynas. Nesuprantu, kuo dabartinis kelias verslininkui V. Popovui yra blogas, jei į jį reikia investuoti tiek pinigų? Juk yra gyvenvietėje neasfaltuotų gatvių, bet seniūnija tam neturi lėšų, o čia būtų tik bereikalingas pinigų švaistymas,– sakė Saulius.

Tačiau vietos gyventojai baiminasi, kad, nutiesus naują kelio atkarpą Ledupio gatve, jie nebegalės tiesiai nuvažiuoti į savo sklypus, privažiuoti prie ūkinių pastatų, o ir į ganyklas teks kulniuoti aplinkui apie trejetą kilometrų. Tai apie kokią verslininko malonę čia yra kalbama? Beje, jei 2013 m. lapkričio 26 d. rajono tarybos priimtame sprendime dėl Ledupio gatvės kelio atkarpos remonto aiškinamajame rašte nurodyta, kad kelią suremontuos V. Popovas bei MB „Simanda“ savo lėšomis, tai po poros mėnesių vyriausiojo architekto Vitalijaus Kupreščenko pasirašytame aiškinamajame rašte rajono tarybai finansavimo šaltiniais nurodytos ES fondų skirtos lėšos ir 15 proc. projekto vertės – savivaldybės lėšos. Vadinasi, apgauti ne tik Beržėnų kaimo gyventojai, bet ir rajono tarybos nariai. Teisybės dėlei reikia pridurti, kad Sigutė Dauknienė susidomėjo, kaip 50 arų valstybinės žemės sklypas, per kurį dabar bus tiesiama rekonstruoto kelio atkarpa, 2007 metais tapo V. Popovo nuosavybe, jei šioje vietoje stovi iki šių metų balandžio mėnesio jos tėvams priklausęs vandentiekis? Kadangi prie vandentiekio privalo būti apsauginė juosta, Sigutė sakė: toliau aiškinsis, kaip ši žemė be tėvų žinios tapo verslininko nuosavybe…

Susitikusi su Beržėnų kaimo gyventojais, paskambinau Vladimirui Popovui. Tačiau mūsų pokalbis buvo trumpas:

–Korespondentai būna šališki. Bendraudamas su žiniasklaidos atstovais gyvenime esu stipriai pasimokęs. Kas liečia Beržėnus, jūs kalbėkite su Užvenčio seniūnija, vietos bendruomene. Aš su jumis neturiu apie ką kalbėti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA