BIČIULIS

Alvydas GEŠTAUTAS

Dar praėjusios kadencijos rajono tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Gipoldas Karklelis ne kartą teigė, kad viešojoje įstaigoje (VšĮ) „Tytuvėnų piligrimų centras“, kurio steigėjai yra rajono savivaldybė, Šiaulių vyskupija ir Tytuvėnų parapija, gali būti priimami abejotini sprendimai. Politiko teigimu, yra nenormalu, kai lėšas šios įstaigos finansavimui skiria tik rajono savivaldybė, o priimant sprendimus, administracijos direktorės Irenos Sirusienės balso svarba tokia pati kaip ir vyskupijos bei parapijos atstovų.

Tokią G. Karklelio, kaip ir kai kurių kitų politikų, nuomonę patvirtino ir Kontrolės ir audito tarnybos „Tytuvėnų piligrimų centre“ atliktas finansinis auditas. Kontrolierės Daivos Bružienės surašytose išvadose teigiama, kad rajono tarybos patvirtintos Atstovavimo Kelmės rajono savivaldybės viešose įstaigose taisyklės neužtikrina tinkamo savivaldybės interesų gynimo, nes dalininkų susirinkimuose balsuojama neatsižvelgiant į piniginių įnašų dydį. Priminsime, kad šiais metais rajono taryba šiai VšĮ skyrė 50 tūkst. eurų.

Pasak „Tytuvėnų piligrimų centro“ direktorės Astos Vaitkevičiūtės-Kizienės, iš kitų dalininkų tik Tytuvėnų parapijai atstovaujantis klebonas Rimantas Žaromskis parūpino 2015-2016 m. šildymo sezonui malkų.

Bružienės pasirašytose audito išvadose nurodyta, kad tolesniame projektų vykdyme būtų įgyvendinta tvarka, kuomet trys dalininkai išlaikytų po vieną etatą, o kitiems darbuotojams atlyginimai turi būti mokami iš paties Centro uždirbtų lėšų. Pernai ši VšĮ iš suteiktų paslaugų uždirbo apie 80 tūkst. Lt (apie 23 tūkst. eurų). Tačiau jų nepakako Centro veiklos tikslams įgyvendinti.

Pateiktame priede, kurį paruošė „Tytuvėnų piligrimų centro“ administratorė Sandra Sabaliauskienė, nurodyta, kad rajono taryba imsis priemonių, jog visi trys šios įstaigos steigėjai išlaikytų po vieną etatą. Kuo greičiau rajono tarybos posėdyje reikia keisti minėtas „Atstovavimo“ taisykles. Juk dalininkai yra stropūs, reguliariai posėdžiauja ir balsuoja. Gal kai kas sakys, jog tai smulkmena. Kažin? Ar galime laikyti smulkmena tai, kad savivaldybė, naudodama mokesčių mokėtojų pinigus, viešosios įstaigos išlaikymui išleidžia tris kartus daugiau nei jai priklauso?

Be to, kontrolieriai nustatė, jog savivaldybė neinicijavo šios VšĮ veiklos vertinimo kriterijų, kurie skatintų efektyviau veikti. Įstaiga nesivadovavo Labdaros ir paramos įstatymo nuostatomis, nes gautą paramą apskaitė ne atskiroje banko sąskaitoje, o toje pačioje sąskaitoje kaip ir lėšas, gautas už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas.

Centras nepaisė 2014 metais pasirašytų lėšų naudojimo sutarčių 3.1, 3.4, 10 punktais, nes savivaldybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal patvirtintas sąmatas, lėšas apskaitė ne atskiroje banko sąskaitoje ir Centrui, keičiant išlaidų ekonominės kvalifikacijos straipsnius, nepatikslino sąmatų.

Įstaigoje nėra paskirto atsakingo asmens už pirkimo verčių skaičiavimą.

„Tytuvėnų piligrimų centras“ nesivadovavo Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo, pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių nuostatomis ir finansinės atskaitomybės viešai nepaskelbė savo internetinėje svetainėje.

Minėtos S. Sabaliauskienės pasirašytame rastų netikslumų ištaisymo plane nurodytos ir kai kurių datos iki kada vienas ar kitas trūkumas bus ištaisytas. Tik įdomu, ar klaidas taisys rajono taryba ir savivaldybės administracija? Juk tai galima jau padaryti rugpjūčio 27-osios rajono tarybos posėdyje. Bet klausimas dėl taisyklių, susijusių savivaldybės atstovavimo viešosiose įstaigose, pakeitimo į posėdžio darbotvarkę dar neįtrauktas.

– Esu optimistė ir tikiuosi, kad problema bus išspręsta, nes su savivaldybės vadovais geranoriškai sutarėme,– sakė D. Bružienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA